ศักยภาพ "แหล่งน้ำบาดาล" ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ EEC

08 มี.ค. 2564 เวลา 10:57 น.201

ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ EEC

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” เมื่อเร็วๆนี้

ศักยภาพ "แหล่งน้ำบาดาล" ขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ EEC

โดยผลการศึกษาพบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใน 3 จังหวัด ปริมาณน้ำบาดาลที่คาดว่าจะพัฒนาได้ทั้งหมด 201 ล้าน ลบ.ม/ปี ประกอบด้วย 1) อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 120 ล้าน ลบ.ม/ปี 2) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3.4 ล้าน ลบ.ม/ปี 3) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 78 ล้าน ลบ.ม/ปี ซึ่งผลการสำรวจนี้เป็นที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนาที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเหมาะสมอย่างยิ่งในการลงทุนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง