"ปตท." ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ "ท่อแก๊สระเบิด" เพิ่มเติม

25 พ.ย. 2563 เวลา 8:45 น. 116

"ปตท." ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ "ท่อแก๊สระเบิด" เพิ่มเติม ชี้เป็นไปตามมติคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิด เพิ่มเติม ณ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  โดยเป็นไปตามมติคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่ว จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบจำนวนผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากที่มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน

ทั้งนี้  แบ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ 48 ราย และผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ทั้งร้านค้า ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่นๆ อีก 137 ราย โดยเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายและจากบริษัทประกันภัย แล้วแต่กรณี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ท่อแก๊สระเบิด” ปตท. เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 5 ล้านบาท

“ปตท.” เผยอยู่ระหว่างรอคำตอบสาเหตุ “ท่อแก๊สระเบิด”

 

สำหรับกรณีทรัพย์สินเสียหายนั้น ปตท. ได้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้แทนบริษัทประกันภัยไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับเจ้าของทรัพย์สินในระหว่างซ่อมแซม
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง