“สมอ.”สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้นำเข้านอกแถวกว่า 1,000 ฉบับ

31 ส.ค. 2563 เวลา 7:20 น. 417

"สมอ." สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ากว่า 1,000 ฉบับ หลังให้เวลากว่า 1 ปี แจ้งข้อมูลปริมาณการนำเข้าสินค้า แต่กลับไม่แจ้ง

นายวันชัย  พนมชัย  เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ “สมอ.” เปิดเผยว่า สมอ. สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ซึ่งเป็นสินค้าที่หากไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จำนวน 1,129 ฉบับ เนื่องจากไม่แจ้งข้อมูลการนำเข้าสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

                ทั้งนี้ ก่อนเพิกถอนใบอนุญาต สมอ. ได้ดำเนินการทั้งแจ้งเตือน และสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตที่ผู้นำเข้าต้องแจ้งปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.)เข้ามาจำหน่าย และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ

                สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการนำเข้า และถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จำนวน 1,129 ฉบับ เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 707 ฉบับ ,ของเล่น 341 ฉบับ ,เหล็กและวัสดุก่อสร้าง 52 ฉบับ เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก ก๊อกน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ 25 ฉบับ ,เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 3 ฉบับ และกระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ 1 ฉบับ ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  สมอ. จึงต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน”

“สมอ.”สั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้นำเข้านอกแถวกว่า 1,000 ฉบับ

                “ผู้ประกอบการที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว จะไม่สามารถขออนุญาตนำเข้าสินค้าชนิดนั้นได้ จนกว่าจะพ้น 6 เดือน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง โดย สมอ. จะตรวจสอบผู้ประกอบการเหล่านี้ต่อไปให้ถึงที่สุด ว่าที่ผ่านมา นำเข้าสินค้าอะไรเข้ามาบ้าง และทำไมไม่ยอมแจ้งการนำเข้า หากมีการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้รับใบอนุญาต จะต้องโดนลงโทษตามกฎหมายเพิ่มอีกด้วย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สมอ.”ทำลายสินค้าไม่ได้ “มอก.” มูลค่ากว่า 33 ล้านบาท

“สมอ.” ไล่บี้เอาผิด “LAZADA” และ “SHOPEE” ขายสินค้าไม่มี “มอก.”