ส่องประวัติ "ชยธรรม์ พรหมศร" ว่าที่ปลัดคมนาคม

24 ส.ค. 2563 เวลา 12:37 น. 5.4k

"ชยธรรม" ตัวเต็งจ่อขึ้นแท่นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ หลังวงในลือคนโปรด "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ"

หลังจากมีการพูดถึงการสรรหาตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม คนใหม่แทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

 

ล่าสุดกระแสข่าววงในกระทรวงคมนาคม ระบุว่านายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (สนข.) เป็นผู้ที่ทำงานโดดเด่นถูกใจนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยผอ.สนข. มักได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญๆ ของกระทรวงคมนาคม เช่น การพิจารณาแก้ไขปัญหาค่าโง่ทางด่วนและแก้ไขปัญหาของสายการบินไทย

สำหรับประวัตินายชยธรรม์. พรหมศร เกิดเมื่อวันเกิด 5 ธันวาคม 2508 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท M.Sc. in Civil Engineering (Transportation) The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)

ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering (Transportation) The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)

ประวัติการทำงาน

2562-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2559 – 2562 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2554 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง 2552 – 2554 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล กรมทางหลวง 2551 – 2552 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) กรมทางหลวง 2547 – 2551 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง