ลุ้น!! 25 ส.ค.นี้ ชงครม.ตั้ง "ปลัดคมนาคม" คนใหม่

24 ส.ค. 2563 เวลา 0:20 น. 447

จับตาจิรุตม์-ชยธรรม์ ตัวเต็งเปิดศึกชิงตำแหน่งเก้าอี้ปลัดคมนาคมคนใหม่ "ศักดิ์สยาม" จ่อชง ครม.สัญจร 25 ส.ค.นี้ หลังผู้บริหารระดับ 10 แห่ยื่นวิสัยทัศน์เพียบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การสรรหาว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ ที่จะมาแทนนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ที่ผ่านมาได้ให้ผู้บริหารระดับ 10 สังกัดกระทรวงคมนาคมเขียนวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่ความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่

 

"เราจะพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์ว่า มีความน่าเชื่อถือได้ โดยผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนั้น สามารถแปรนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากนั้นจะเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งในการประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 25 ส.ค. 2563"

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับผู้บริหารระดับ 10 ผู้ที่ประสงค์จะส่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้บริหารระดับ 10 ส่งการแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 2.นายชยธรรม์  พรหมศร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 3.นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม 4.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 5.นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ 6.นางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

 

ทั้งนี้ผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงคมนาคม ที่ถูกนำเสนอชื่อ เพื่อหารือภายในแกนนำพรรคภูมิใจไทย หลังการประชุมพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา มี 2 รายชื่อ คือ 1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ 2.นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ขณะเดียวกันนายจิรุตม์  วิศาลจิตรเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบและถูกผลักดันจากนายเนวิน ชิดชอบ และนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขณะที่นายชยธรรม์พรหมศร นั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้สนับสนุน เนื่องจากในช่วงระยะที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ และโครงการที่มีปัญหาของกระทรวงฯ มาโดยตลอด

 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีชื่อของนายสราวุธ ทรงศิวิไล และนายปฐม เฉลยวาเรศ (เหลืออายุราชการ 2 ปี) แต่ขอดำรงตำแหน่งเดิมก่อน หลังเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 1 ปี เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง