เร่งประสานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ

22 ส.ค. 2563 เวลา 5:20 น. 269

กระทรวงพลังงาน เร่งประสาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ขับเคลื่อนนโยบาย พลังงานสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ปัญหาผลกระทบโควิด 19 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

นายกวิน ทังสุพานิช เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างเร่งประสานความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ “ส.อ.ท.” ตามที่ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มอบนโยบายไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานจากอุตสาหกรรมพลังงาน รองรับกลุ่มคนว่างงานและนักศึกษาจบใหม่กว่า 4 แสนราย ให้มีอาชีพมีงานทำ

โดยจะไปประสานความร่วมมือกับสมาชิกเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนกว่า 200 ราย เพื่อจัดทำมาตรการที่ทางกลุ่มฯ จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง จะมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด ซึ่งจะช่วยผลักดันให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด