“สนพ.”ชี้ราคา Spot LNG เพิ่มขึ้น 0.202 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

05 ส.ค. 2563 เวลา 5:15 น. 151

“สนพ.”ชี้ราคา Spot LNG เพิ่มขึ้น 0.202 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เหตุออสเตรเลียและมาเลเซียหยุดการผลิตของดันราคา

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ “สนพ.” เปิดเผยว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.202 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.346 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากตลาดมีความกังวลต่อการหยุดผลิตกะทันหันของโครงการผลิต LNG ในประเทศออสเตรเลียและมาเลเซีย เนื่องจากบริษัทที่มีสัญญาซื้อขาย LNG กับโครงการดังกล่าว อาจมีความต้องการจัดหาเที่ยวเรือเร่งด่วน (Prompt cargo)

หากโครงการไม่สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อ Spot LNG จากประเทศผู้ซื้อยังคงมีจำกัดจากความไม่แน่นอนของความต้องการใช้ก๊าซฯ จากภาคไฟฟ้าและอุตสาหกรรม โดยประเทศจีนและญี่ปุ่นยังคงมีระดับ LNG สำรองสูงและเผชิญสภาวะฝนตกหนักในช่วงนี้

สำหรับสถานการณ์ราคา Spot LNG ช่วงวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 63 นั้น ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 223.5030 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 4.2937 บาท/ล้านบีทียู จากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น

“สนพ.”ชี้ราคา Spot LNG เพิ่มขึ้น 0.202 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

ราคา Spot LNG เฉลี่ยมิถุนายน 2563 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 0.040 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.107 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563 (ตามมติ กบง. วันที่ 19 วันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 15 มิถุนายน 2563) ดังนี้ รถยนต์ส่วนบุคคล 15.31 บาท/กก. รถยนต์สาธารณะ 10.62 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบต. 19.31 บาท/กก.

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,640 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 149.24 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 434 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 415 สถานี

อนึ่ง Spot LNG คือ การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ