ยอดจองกรีนบอนด์ “GPSC” ล้นกว่า 3 หมื่นล้านบาท

04 ส.ค. 2563 เวลา 4:45 น. 482

“GPSC” เผยยอดจองกรีนบอนด์ล้น 6เท่า มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท พร้อมรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม "ปตท."

นายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “GPSC”  แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ (Green Bond)  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  ซึ่งได้ออกและเสนอขายเป็นครั้งแรก  หลังจากสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Book Building) พบว่ามีความต้องการจองซื้อกว่า 3 หมื่นล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 5 พันล้านบาท ถึง 6 เท่า

                สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกของบริษัทฯ  เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายรวม 5 พันล้านบาท เสนอให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร  (Waste-to-Energy) ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Finance Framework) ของบริษัทฯ  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน

ยอดจองกรีนบอนด์ “GPSC” ล้นกว่า 3 หมื่นล้านบาท

                “การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาเงินเพื่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนกลุ่มสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างล้นหลาม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว”

ทั้งนี้ จากความต้องการซื้อที่มีอย่างมากมายของนักลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ GPSC มีต้นทุนในการระดมทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  โดยหุ้นกู้ชุดนี้แบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.11% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.94%  และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24%  โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

                อย่างไรก็ดี  หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ และสะท้อนถึงความสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทหลักของกลุ่มปตท. ที่รับผิดชอบด้านธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานที่สำคัญ โดย GPSC มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทาง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)