svasdssvasds

เกษตรฯ เร่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

16 ต.ค. 2562 เวลา 9:50 น. 1.1k

รัฐมนตรีเกษตรฯเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุเป็นต้นแบบการสร้างแหล่งน้ำสำหรับชุมชนที่ให้กรมชลประทานดำเนินการทั่วประเทศ ช่วยป้องกันและบรรเทาทั้งน้ำท่วม-ภัยแล้ง

เกษตรฯ เร่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

วันนี้ (16 ต.ค. 62) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า  โครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวนเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำที่จะดำเนินการในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้นโยบายแก่กรมชลประทานหาพื้นที่ลุ่มจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เสริมการใช้น้ำจากเขื่อนต่างๆ จากนั้นจะได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ให้กรมประมงนำพันธุ์ปลาและกุ้งก้ามกรามมาปล่อยจำนวนมาก อีก 6 เดือนสามารถจับมาบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัว

เกษตรฯ เร่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตำบลท่ากระดานมีราษฎร  523 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรกว่า 16,289 ไร่ กรมชลประทานจึงขุดลอกแก้มลิงให้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 550,000 ลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และหอถังพร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 6,460 เมตร นับว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กที่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 150 ครัวเรือน ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่

เกษตรฯ เร่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

ประกอบด้วย สวนปาล์มน้ำมัน 600 ไร่ สวนยางพารา 220 ไร่ ไม้ผลต่าง ๆ เช่น ทุเรียน​ มังคุด พืชผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีก 140 ไร่ และพื้นที่นาอีกประมาณ 40 ไร่ บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในลุ่มน้ำคลองพุมดวงซึ่งมีปริมาณน้ำหลากมาก แก้มลิงบ้านเกาะยวนจึงเป็นพื้นที่ชะลอน้ำขนาดเล็กสามารถบรรเทาอุทกภัยอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ทั้งยังจัดทำสภาพภูมิประเทศให้มีความสวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนได้อีกต่อไป

เกษตรฯ เร่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

หลังจากนั้นรมว. เกษตรฯ เดินทางต่อไปยังโครงการแก้มลิงบางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผักให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนกว่า 800 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 1,700 ไร่

เกษตรฯ เร่งสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

“โครงการแปลงใหญ่ผักแห่งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานกับห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อผลผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ของเกษตรกรตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ทำให้ผลผลิตทั้งหมดของเกษตรกรมีผู้รับซื้อ โดยไม่ผ่านคนกลาง จึงได้ราคาดีซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น”

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด