svasdssvasds

เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด

01 ต.ค. 2562 เวลา 12:47 น. 603

เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด

เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด

เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวถึง การฟื้นฟู บ้านเรือนและสถานที่ราชการต่างๆ จากอิทธิพลพายุโซนร้อน "โพดุล" และอิทธิพลพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ฯลฯ ว่า นายทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่างฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่  32 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเข้าสำรวจสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความเสียหาย และสนับสนุนการจัดทำแบบแปลนรายละเอียดการซ่อมแซม พร้อมประมาณราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  กรณีที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ

 

 

อาทิ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำลด ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำ คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดและแจกจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ซ่อมแซมบูรณะ บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ประชาชนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถขอรับได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ของ กรมโยธาธิการ และผังเมือง www.dpt.go.th หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Qr code ด้านล่างได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้การจัดทำคู่มือนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นได้อีกทาง นอกจากนี้ยัง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบ ซ่อมแซมบูรณะ บ้านเรือน โดยสามารถขอรับการปรึกษา ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่ประสบอุทกภัย

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด