‘ธนารักษ์’ยันค่าเช่าที่ถูก พร้อมลดเขตศก.พิเศษ

02 ก.ย. 2562 เวลา 23:30 น.2.7k

กรมธนารักษ์เผย พร้อมเจรจาลดค่าเช่าที่ราชพัสดุในเขตเศรษฐกิจ แม้ราคาจะตํ่าแล้ว ระบุที่ผ่านมาดำเนินการตามความต้องการเอกชนเสมอเพื่อเกิดการพัฒนาในพื้นที่

การพัฒนา 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายคือ ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาสและเชียงราย รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การจัดหาพื้นที่พัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการลงทุนอย่างเต็มที่ ทำให้ตั้งแต่เริ่มพัฒนาพื้นที่จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม 23,333 ล้านบาท แบ่งเป็นการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 68 โครงการ วงเงิน 10,996.23 ล้านบาท การลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด กาญจนบุรีและนครพนม รวม 5,106 ล้านบาท และการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 3,622 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 7,231.09 ล้านบาท

ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเข้าหารือ กับกรมธนารักษ์ เพื่อเจรจาขอปรับลดค่าเช่าที่ราชพัสดุในส่วนของการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ซึ่งนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดี กรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์พร้อมเจรจาเต็มที่ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในส่วนที่ดูแลอยู่มีความก้าวหน้าและเกิดการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ และใช้พื้นที่รัฐที่มีให้เกิดประโยชน์ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ต้องยอมรับว่ากรมไม่สามารถปรับลดค่าเช่าในพื้นที่ที่ได้ทำสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว แต่ในส่วนของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและมุกดาหารที่อยู่ระหว่างสรรหาเอกชนเข้าไปลงทุนใหม่นั้น สามารถเจรจากันได้ ซึ่งล่าสุดกรมได้ปรับลดอัตราค่าเช่าลงจากเดิม 50% แล้วและเตรียมที่จะเปิดให้ยื่นเสนอโครงการลงทุนในเร็วๆนี้  และเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนแน่นอน

“เราพร้อมเจรจาเต็มที่ เพราะที่ผ่านมา กรมก็พยายามทำตามความต้องการของเอกชนมาโดยตลอด แต่ปัจจัยเรื่องราคาไม่ใช่เรื่องเดียวที่เอกชนคำนึงถึง ยังมีปัจจัยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐทำเข้าไปในพื้นที่ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน(BOI) และอื่นๆ ด้วย แต่หากต้องการขอลดค่าเช่าอีก ก็มาพูดคุยกันได้ ทางเราพร้อมให้คุยอยู่แล้ว” นางศุกร์ศิริ กล่าว

สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากแบ่งพื้นที่ให้เช่า 2 ส่วน ในส่วนของเอกชน เปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ส่วนของกนอ. ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ เพราะอยู่ระหว่างเจรจาค่าชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

‘ธนารักษ์’ยันค่าเช่าที่ถูก  พร้อมลดเขตศก.พิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กนอ.เป็นผู้เช่ารายเดียว โดยทำสัญญาเช่าเมื่อปี 2559 ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้ผู้ประกอบการเช่าแล้ว เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ให้เอกชนเช่าทั้งหมด ซึ่งเอกชนเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้วแต่ขอปรับแผนลงทุนใหม่และอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ  เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยจะแล้วเสร็จในปี 2563 และส่วนหนึ่งยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ เพราะอยู่ระหว่างการเจรจาจ่ายค่าชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ให้เอกชนเช่าทั้งหมด แต่ยังไม่ได้ปรับลดค่าเช่าและค่าธรรมเนียม แต่ล่าสุดทั้ง 2 แห่งจะมีการเพิ่มมาตรการกระตุ้นการลงทุนก่อนเปิดประมูลรอบใหม่และเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์จาก BOI ให้ครบ 13 กลุ่มเป้าหมาย ก่อนเสนอให้ครม.เห็นชอบต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้ 

นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ให้เอกชนเช่าทั้งหมดคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนทำการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว และเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้เอกชนผู้เช่าแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ เพราะอยู่ระหว่างเจรจาจ่ายค่าชดเชยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ทางศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน และเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ทางคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการมีมติให้ยกเลิก การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าว

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3501 วันที่ 1-4 กันยายน 2562

‘ธนารักษ์’ยันค่าเช่าที่ถูก  พร้อมลดเขตศก.พิเศษ

แท็กที่เกี่ยวข้อง