11 เมษายน 2021

ชู"เพชรบุรี"เป็น"เมืองแห่งสกุลช่าง

02 Mar 2019 16:05 น.
อ่าน 1,263 ครั้ง

   ชู"เพชรบุรี"เป็น"เมืองแห่งสกุลช่าง

          กระทรวงวัฒนธรรม ชูจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งสกุลช่าง เน้นโปรโมทช่างฝีมือดั้งเดิม  หวังรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
        

          ความโดดเด่นของมรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสกุลช่างฝีมือดั้งเดิมของเมืองเพชรบุรี ประกอบไปด้วยช่างทองเมืองเพชร ช่างเขียนลายผ้าโบราณ (ผ้าลายอย่าง) ช่างตอกกระดาษ ช่างเขียนลายโบราณ (ลายไทยโบราณ) และ ช่างแทงหยวก นอกจากนี้อาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น ข้าวแช่ น้ำตาลสด  ข้าวผัดแดง–ผัดหมี่ และขนมหวานเมืองเพชร

             นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ วธ. ดำเนินการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาทิ งานแทงหยวก งานช่างทอง งานเขียนลายผ้าโบราณ งานเขียนลายรดน้ำ งานจำหลักหนังใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอันทรงคุณค่า และมีความงดงามในด้านต่าง ๆ

   ชู"เพชรบุรี"เป็น"เมืองแห่งสกุลช่าง           ดังนั้นทางวธ.จึงเน้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิมและต่อยอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ให้คงอยู่สืบไป รวมถึง การพัฒนาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กลุ่มคนและบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

   ชู"เพชรบุรี"เป็น"เมืองแห่งสกุลช่าง

              กระบวนการที่จะดำเนินการได้ทั้งหมดนั้น จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ และเกิดจากความต้องการของประชาชนและเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และก่อให้เกิดความยั่งยืน ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งสกุลช่าง

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสนับสนุน และส่งเสริมงานสกุลช่างอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ทั้งในส่วนการอนุรักษ์ สืบสาน การพัฒนาฝีมือช่าง และต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานของช่างฝีมือ เพื่อผลักดันงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีสู่ระดับสากล และเพื่อสร้างทายาทในการสืบสาน พร้อมทั้งให้เกิดการกระจายองค์ความรู้และสืบสานผลงานมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง

   ชู"เพชรบุรี"เป็น"เมืองแห่งสกุลช่าง

          นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จะสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ UNESCO ตามอนุสัญญาการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ค.ศ. 2003 ด้วย

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend