11 พฤษภาคม 2021

พาณิชย์“ถอดรหัสการค้าอาเซียนและเอเชียใต้”

23 Jun 2016 13:12 น.
อ่าน 158 ครั้ง

พาณิชย์“ถอดรหัสการค้าอาเซียนและเอเชียใต้”

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการOne Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่  23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯว่า ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ของอาเซียน โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 4 เดือนแรก(มกราคม – เมษายน)ของปี 2559 หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)อย่างเป็นทางการมีมูลค่าการค้ารวม 2.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้แยกเป็นการส่งออกของไทยไปอาเซียนมีมูลค่า 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้าจากอาเซียน มีมูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงกระตุ้นและปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐในการสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ไทยไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิเช่น เอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดียที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี รวมถึงโอกาสในการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดบังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฎาน และเนปาล

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลงAEC/FTA การยื่นขอเอกสารใบรับรอง/ใบอนุญาตทางการค้าระหว่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน

รูปแบบการจัดสัมมนาประกอบด้วยการจัดสัมมนาเน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรอง /ใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน เช่น ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด

กิจกรรมภายในงาน OSEC Clinic บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการและเอกชน แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ณ บริเวณด้านในห้องสัมมนา

นายมาตยวงศ์ ได้กล่าวสรุปว่าการจัดงาน One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้า มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://onestopservice.ditp.go.th

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend