svasdssvasds

ส่อง 15 ยาแรงกัมพูชาสู้โควิด รักษาสถิติเสียชีวิตเป็นศูนย์

08 เม.ย. 2563 เวลา 9:52 น. 7.4k

กัมพูชา ชู 15 มาตรการ คุมเข้มโควิดลามทั่วประเทศ ห้ามคน 6 ชาติเสี่ยงเข้าประเทศ สั่งปิดสถานบันเทิง คาสิโน-ร้านอาหาร-ไม่หยุดสงกรานต์ สถิติเสียชีวิตยังเป็นศูนย์

กัมพูชาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ และกำลังต่อสู้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด-19) สถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 (เวลา 9.00 น.)กัมพูชามีผู้ติดเชื้อโควิดรวม 117 ราย รักษาหายแล้ว 63 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต.) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา รายงานมาตรการของรัฐบาลกัมพูชาเพื่อควบคุมเข้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-13 ที่สำคัญมี 15 มาตรการ ดังนี้

1. ห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศ อิตาลี, เยอรมัน, สเปน, ฝรั่งเศส, อเมริกา, อิหร่าน เข้าประเทศ กัมพูชาเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป

2. สั่งปิดสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563จนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อโควิด-19 จะคลี่คลาย

3. สั่งปิดสถานบันเทิง KTV, PUB, BAR, โรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

 4. ห้ามมีการชุมนุมทางศาสนา (ทุกศาสนา) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

5. ห้ามจัดแสดงดนตรี ณ สถานที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 จนกว่า สถานการณ์ระบาดของโรคจะคลี่คลาย

ส่อง 15 ยาแรงกัมพูชาสู้โควิด รักษาสถิติเสียชีวิตเป็นศูนย์

6. ห้ามนักท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติเข้าชมพระราชวัง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนกว่า สถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

 7. รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศห้ามประชาชนชาวกัมพูชาเดินทางไปเวียดนามและห้ามชาวเวียดนามเดินทางมากัมพูชาทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนการขนส่ง สินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ขอให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองประเทศร่วมมือกันเพื่ออำนวยความสะดวก และรับรองว่าการขนส่งสินค้าข้ามแดนประเทศทั้งสองสามารถทำได้โดยไม่มีอุปสรรค

 8. กัมพูชาและไทยได้ปิดจุดผ่านแดนทุกแห่ง โดยอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกพร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถ (รวมไม่เกิน 2 คน) เข้า-ออกได้ ณ ด่าน (1) ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ. ศรีษะเกษ - ช่องจวม อ.อัลลงเวง จ. อุดรมีชัย (2) ช่องจอม อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ - ช่องโอร์เสม็ด อ.สำโรง จ. อุดรมีชัย (3) บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว - ปอยเปต อ.โอโจรว จ. บันเตียเมียนเจย (4) บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี - บ้านตวง อ. กร็อมเรียง จ. พระตะบอง (5) บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ. ตราด - บ้านจามเยียม อ.มณฑลสีมา จ. เกาะกง ทั้งนี้พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง เข้มงวด

9.สั่งปิดร้านอาหารประเภท Beer Garden ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2020 จนกว่าสถานการณ์การ ระบาดของโรคจะคลี่คลาย

10. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 รัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาตรการเข้มงวดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาของชาวต่างชาติ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. โดยมีข้อความดังนี้ (1) ยกเลิกชั่วคราวนโยบายการยกเลิกวีซ่า การออกวีซ่าท่องเที่ยว การออกวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) และการออกวีซ่าเมื่อมาถึง (Visa on Arrival) ให้แก่ชาวต่างชาติทุกคนในระยะเวลา 1 เดือน (2) ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาต้องมีเอกสารดังนี้ 2.1 ยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 2.2 มีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยหน่วยงานสาธารณสุขประเทศของตนก่อนการเดินทางไม่ เกิน 72 ชั่วโมง ที่ยืนยันว่า มีการตรวจสุขภาพแล้วไม่พบเชื้อโรค COVID-19 (2.3) มีเอกสารยืนยันว่า ได้ซื้อประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่อยู่อาศัยในประเทศกัมพูชา (3) ชาวต่างชาติที่มีวีซ่านักการทูต (Visa Type A) หรือวีซ่าทางการ (Visa Type B) ของกัมพูชา ไม่ จำเป็นมีใบรับรองแพทย์และเอกสารยืนยันการซื้อประกันสุขภาพแต่อย่างใด (4) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศกัมพูชาต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศ และ จะมีการกักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือวิธีการอื่นใดตามการกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ (5) มาตรการเข้มงวดดังกล่าวข้างต้น คือเป็นมาตรการชั่วคราว และจะมีการทบทวนใหม่โดยรัฐบาลกัมพูชาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดกระจายทั่วโลกของเชื้อโรคนี้

ส่อง 15 ยาแรงกัมพูชาสู้โควิด รักษาสถิติเสียชีวิตเป็นศูนย์

 11. สั่งปิด CASINO ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน 2020 เวลา 23.59 น. จนกว่าสถานการณ์การระบาด โรคติดต่อโควิด-19 จะคลี่คลาย

12. สั่งห้ามส่งออกข้าวเปลือกและข้าวขาว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2020 โดยอนุญาตให้ส่งออกเฉพาะข้าวหอม จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

13. สั่งปิดธุรกิจที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2020 จนกว่าสถานการณ์การ ระบาดของโรคจะคลี่คลาย

14. สั่งยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2563 โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุก แห่งเปิดทำงานเป็นปกติ และรัฐบาลจะชดเชยวันหยุดให้ 5 วัน ในอนาคต หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคจะคลี่คลาย

15. สั่งปิดธุรกิจที่เป็นสถานที่นวดเพื่อสุขภาพและสปาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีการ แจ้งให้ทราบใหม่

ส่อง 15 ยาแรงกัมพูชาสู้โควิด รักษาสถิติเสียชีวิตเป็นศูนย์

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด