svasdssvasds

นาโนเทค ผลักดัน นวัตกรรมฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง

15 เม.ย. 2564 เวลา 5:10 น.

นาโนเทค สวทช. ร่วมมือหอการค้าจังหวัดระยอง นำนวัตกรรม "เบนไซออน" สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 หวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจในระยอง

นางสาวธนิชญา ชินศิรประภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ โอกาสที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเที่ยวง่ายและสะดวก ดังนั้น ระยองจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เข้าถึงง่ายทั้งวันหยุดระยะสั้น ระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทะเล สวนผลไม้ หรือแหล่งเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้น สิ่งที่น่าสนใจของระยองจึงมีจุดเด่นเป็นแหล่งธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา และเกษตร ไม่ใช่แค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

นาโนเทค ผลักดัน นวัตกรรมฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง

นอกจากด้านการท่องเที่ยว รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้มีคนเดินทางมาที่ระยอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อดูงาน

“สถานการณ์ของระยองก่อนโควิด-19 ในปี 2562 การท่องเที่ยวของระยองดีมาก มีนักท่องเที่ยวสูงถึง 3 ล้านคนโดยกว่าครึ่งหรือ 1.6 ล้านอยู่ที่เกาะเสม็ด แต่เมื่อเกิดโควิด นักท่องเที่ยวเหลืออยู่เพียง 20% ที่เกาะเสม็ด แต่ในตัวเมือง เหลือไม่ถึง 10% ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2563 คนในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว ต่างพยายามรักษามาตรฐานของพื้นที่ของตนให้พร้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทย ทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงเป็นการตอบรับนโยบายของรัฐบาลและประเทศอีกด้วย” นางสาวธนิชญากล่าว

พร้อมชี้ว่า จุดนี้ กำลังเป็นระลอกที่ 3 ของทั้งประเทศ แต่สำหรับระยอง นับเป็นระลอก 4 เพราะเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่า แทบจะเดือนเว้นเดือน ดังนั้น หอการค้าจังหวัดระยองได้ร่วมกับภาครัฐจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นใจ กล้าที่จะใช้จ่าย

นายสุดชาย สิงห์มโน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า การค้าปลีก เป็นชีวิตประจำวันของคนเรา ด้วยระยองมีคนท้องถิ่นราว 7 แสนคน มีคนที่มาทำงานอีกราว 8 แสนคน ดังนั้น เมื่อโควิดมา นักท่องเที่ยวหาย กลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ก็กระทบ รวมมาถึงค้าปลีก ที่โดนผลกระทบเช่นกัน เพราะเมื่อคนมีรายได้น้อย กำลังซื้อก็น้อยลง แต่ก็ยังมี เพราะแม้เมื่อนักท่องเที่ยวหายไป เรายังคงมีกลุ่มคนที่อยู่ในระยอง

นาโนเทค ผลักดัน นวัตกรรมฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง

“เรามีโอกาสได้รู้จักกับทีม สวทช. และได้นำผลงานวิจัยมาช่วยภาคธุรกิจของจังหวัดระยอง ผ่านทางหอการค้าจังหวัดระยอง โดยหนึ่งในนั้นก็มีเบนไซออน ซึ่งก็ได้นำไปทดลองใช้ฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาด ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้กันปกติ โดยไม่มีกลิ่นกวนใจ ก็น่าสนใจ และต่อยอดนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเบนไซออนไปวางจำหน่ายในห้าง รวมถึงมีการฉีดพ่นที่เทศบาล รวมถึงส่วนของห้องประชุมต่าง ๆ ของหอการค้าอีกด้วย” 

นายธนากร ตั้งเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์เบนไซออน กล่าวว่า บริษัทมีการร่วมมือกับนาโนเทค และดร.วรายุทธ สะโจมแสง เจ้าของงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และมองเห็นโอกาส ด้วยมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นพิษ เมื่อย่อยสลายแล้วสามารถเป็นปุ๋ย/อาหารสัตว์ได้ จึงต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เบนไซออน ที่สามารถตอบโจทย์ของของโรคระบาด โดยมีการนำไปใช้ในหลายพื้นที่ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน เทศบาล ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ สามารถตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ที่มีผลการทดสอบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงประเด็นของ “นวัตกรรม” ที่จะเป็นตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในสภาวะวิกฤตต้องเกิดจากความร่วมมือและความเชื่อมั่นของผู้วิจัยพัฒนา ที่ทำงานและพร้อมจะหยิบจับเอามาใช้ตอบโจทย์ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ

“การนำนวัตกรรมไปใช้ จำเป็นต้องมีคนที่เชื่อเหมือนกันและนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่เชิงพาณิชย์ ให้โอกาสนวัตกรรมที่คนไทยพัฒนาขึ้นเองไปใช้ และต้องการการสื่อสารให้คนรู้จักและเข้าใจ สิ่งสำคัญคือ ความรวดเร็วในการทำงานให้ทันสถานการณ์” ดร.วรรณีกล่าวและย้ำว่า การวิเคราะห์ทดสอบ/มาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนวัตกรรมไทย อย่างโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure หรือ NQI) ที่เป็นอีก 1 ทัพใหญ่ที่เราต้องสร้างเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงผลและประสิทธิภาพให้กับนวัตกรรมไทย สำหรับผู้ใช้ทั้งในประเทศ และโอกาสในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

นาโนเทค ผลักดัน นวัตกรรมฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง

งานวิจัยที่ใช้แก่นความรู้เรื่องของนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพการแพทย์ ภายใต้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ของประเทศ ซึ่งศาสตร์นาโนเทคโนโลยีเป็นการมองลึกลงไปในระดับโมเลกุล ระดับนาโนเมตร เป็นศาสตร์เล็กที่ไม่เล็ก เพราะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ซึ่งมีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด