svasdssvasds

ซีพี-เมจิ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว "อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น"

27 พ.ค. 2564 เวลา 13:16 น. 105

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินหน้าบูรณการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ตามยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มพื้นที่ป่า 55% ของประเทศ ภายในปี 2570 ล่าสุดร่วมกับจังหวัดสระบุรี และ ซีพี – เมจิ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สานต่อความร่วมมือเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย เดินหน้าลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า การดำเนินโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน เป็นการบูรณาการระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดสระบุรี ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการต่างๆ จิตอาสา 904 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน คือ บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ร่วมดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการ สร้างฝายผสมผสานจำนวน 10 แห่ง  จัดทำแนวกันไฟ สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า และสร้างเครือข่ายชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ซีพี-เมจิ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว "อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น"

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่า 55% ของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยจังหวัดสระบุรีมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกป่ามากกว่า 1.6 หมื่นไร่ เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า

ทางด้าน นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า ซีพี-เมจิ ได้ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางกรมอุทยานแห่งชาติ ฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งเราทุกคนตระหนักดีว่า  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นสัญญาณเตือนให้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คืนสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลก  

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำมาสู่ความร่วมมือของทุกภาคส่วน แก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สร้างประโยชน์กับคนในพื้นที่และประเทศชาติ  ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ที่ทุกบริษัทในเครือซีพียึดปฏิบัติมาโดยตลอด คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และมองประโยชน์ต่อบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย

ซีพี-เมจิ ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว "อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น"

ในปี 2564 นี้ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จะร่วมฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จำนวน 50  ไร่ โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ทั้งหมด 10,000 กล้า ประกอบด้วย ต้นพะยูง สมอพิเภก แคนา ประดู่ป่า พะยอม กาญจนิการ์ และขี้เหล็ก เป็นต้น  ซึ่งจะทะยอยปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ที่รับจ้างปลูกต้นไม้ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง