NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

30 มี.ค. 2564 | 07:10 น.

NIA ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 18 หน่วยงาน สร้าง “นิลมังกรแคมเปญ” ผลักดันธุรกิจนวัตกรรมระดับภูมิภาค เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เติบโตกว่า 3 เท่า รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ล่าสุด ประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยประจำปี 2564 รอบภูมิภาค ให้กับ 20 ธุรกิจนวัตกรรมจาก 4 ภูมิภาค

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวว่า NIA ได้จัดทโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยระดับภูมิภาค ภายใต้ “นิลมังกรแคมเปญ” เพื่อสร้างตัวอย่างการทำธุรกิจนวัตกรรมในภูมิภาค ให้คนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและได้เรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบของEdutainment เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เข้าถึง และเข้าใจกระบวนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ให้สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ 

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

NIA คาดหวังว่า หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดในโครงการ ธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่แต่ละจังหวัด จะมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ อย่างน้อย 3 เท่า หรือ ประมาณการมูลค่าเพิ่ม 360 ล้านบาท จาก 12 ทีมสุดท้าย และมีแบรนด์สินค้าและบริการนวัตกรรมเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังจะเป็นตัวแทนในการสร้างแบรนด์ให้กับพื้นที่และจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

สำหรับผลการคัดเลือกโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยรอบภูมิภาค ได้แก่ ผลงาน “น้ำพริกส็อก by Chef May” จากบริษัท พัทธนันท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ชนะเลิศจากภาคเหนือ ผลงาน “DryDye นวัตกรรมย้อมผ้าไม่ใช่น้ำ” จากบริษัท แซดเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ชนะเลิศจากภาคกลาง ผลงาน “Flamex” นวัตกรรมสเปรย์ดับเพลิงจาก บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์ จำกัด ผู้ชนะเลิศจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลงาน “เคยนิคะ” ซอสกะปิสำเร็จรูป จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยนิคะ ผู้ชนะเลิศจากภาคใต้

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า โครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา บ่มเพาะธุรกิจ และสร้างแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการระดับภูมิภาคในประเทศไทยให้สามารถเติบโตทางธุรกิจ และมีแบรนด์สินค้าหรือบริการนวัตกรรมเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ธุรกิจนวัตกรรมทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาคเหนือ 69 ธุรกิจ จาก 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 92 ธุรกิจ จาก 7 จังหวัด ภาคกลาง 79 ธุรกิจ จาก 12 จังหวัดและภาคใต้ 55 ธุรกิจ จาก 13 จังหวัด รวม 41 จังหวัดทั่วประเทศ 

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

สามารถจัดกลุ่มธุรกิจได้จำนวน 10 ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมบริการ และ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น การวางแผนธุรกิจนวัตกรรม การสร้างแบรนด์สินค้าและบริการนวัตกรรม การสื่อสารและการเล่าเรื่องสินค้าและบริการนวัตกรรมให้น่าสนใจจากวิทยากรระดับประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้ นำเสนอ และเล่าเรื่องธุรกิจนวัตกรรมของตนเองต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้คัดเลือกธุรกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อย่างน้อย 300 เปอร์เซ็นต์ จาก300 ธุรกิจ สู่ 5 ธุรกิจนวัตรของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเปรียบเสมือน “ม้านิลมังกร” ของแต่ละภูมิภาค

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

NIA ชู “นิลมังกรแคมเปญ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมภูมิภาคโต 3 เท่า

สำหรับการจัดงานครั้ง NIA ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์แบรนด์เคยู คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 14 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง