มหิดล เฉียบ พัฒนาแอปเช็คอิน-เอาท์ ลดเสี่ยงโควิด19ใช้เอง

18 ม.ค. 2564 เวลา 0:52 น.516

ม.มหิดล ต่อยอดแอป We Mahidol ตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย Covid-19 นำระบบ "MU-SCAN" เพิ่มศักยภาพ เช็คอิน-เอาท์ นอกเหนือข้อมูล Open House ที่นักศึกษาและบุคลากรใช้ประโยชน์อยู่แล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากวิกฤติโควิด -19 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มใช้ระบบ "MU-SCAN" ในแอปพลิเคชัน We Mahidol ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ที่อยู่ในวงจรชีวิต (life cycle) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ที่ผ่านมา แอปพลิเคชัน We Mahidol เป็น student journey สำหรับผู้ใช้ (user) ในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่ยังไม่เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจนจบไปแล้ว โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูล Open House การรับสมัคร และรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าสมัครเรียน จนเมื่อได้เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน We Mahidol เพื่อแสดง Virtual ID แทนบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อแสดงตัวตนในการเข้ารับสิทธิประโยชน์ต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ การรักษาพยาบาล การเข้าใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนใช้เป็นส่วนลดอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ฯลฯ และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็สามารถเข้ามาใช้บริการในส่วนของ Alumni หรือศิษย์เก่า ที่สามารถเข้ามา upskill - reskill ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมผ่านระบบ MUx ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้จากแอปพลิเคชัน We Mahidol

 

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการวางแผนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรไว้เป็นอันดับหนึ่ง ได้มีการริเริ่มระบบ MU-SCAN ขึ้น โดยได้แนวคิดจากแอปพลิเคชันต่างๆ ของรัฐบาลที่ให้ประชาชนใช้ check in เพื่อเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ง user สามารถเปิดแอปพลิเคชัน We Mahidol แล้วกดสแกน QR Code เพื่อ check in เข้าพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในแอปพลิเคชัน We Mahidol จะมีการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติว่านักศึกษารหัสใดเข้ามาในพื้นที่ โดยเป็นการแสดงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวใจสำคัญของระบบ MU-SCAN  คือ ถ้า user เป็นคนในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นผู้ที่มีแอปพลิเคชัน We Mahidol อยู่แล้ว ระบบจะสามารถทราบทันทีว่า user เป็นใครเข้ามาในพื้นที่ ถ้า user เป็นบุคคลภายนอก ก็ยังสามารถใช้ได้โดยเปิดกล้องธรรมดาของโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code และกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยหากพบว่ามีผู้ป่วย Covid-19 อยู่ในพื้นที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะสามารถติดต่อเพื่อแจ้งกับ user ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ป่วยได้ทันที

 

MU-SCAN ยังมีระบบแจ้งเตือน ในกรณีที่ user ลืม check out ออกจากพื้นที่ โดยระบบจะทำการแจ้งเตือนเป็นรูปแบบ Notification ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่เข้า check in ในพื้นที่ เพื่อสอบถามว่า user ยังอยู่ในพื้นที่หรือไม่ หากยังอยู่ในพื้นที่ user ก็ทำการกดยืนยัน หากไม่อยู่ในพื้นที่แล้ว ระบบจะ check out ให้อัตโนมัติ 

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังนำระบบ MU-SCAN มาใช้ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน นั่นคือในกรณีที่รายวิชาใดเปิดการเรียนการสอนในห้อง และออนไลน์ไปพร้อมๆ กัน นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากระบบ MU-SCAN ว่า ห้องเรียนที่เปิดสอนมีนักศึกษาเข้ามาเต็มความจุของห้องแล้วหรือยัง เพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลว่าจะเข้าชั้นเรียนปกติ หรือเรียนออนไลน์โดยจำนวนผู้เข้าเรียนในแต่ละห้อง จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ ตามจำนวนผู้ที่ check in

สำหรับในส่วนของการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ซึ่งทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลพยายาม ทำให้

 

จากความพยายามที่ต้องทำให้คุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์เทียบเท่ากับการสอนในชั้นเรียน ทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีความจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่

มหิดล เฉียบ พัฒนาแอปเช็คอิน-เอาท์ ลดเสี่ยงโควิด19ใช้เอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง