svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บ้านปู ผลักดันกิจการเพื่อสังคมฝ่าวิกฤติโควิด -19

16 มกราคม 2564

บ้านปู เดินหน้าติดอาวุธ ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกิจการเพื่อสังคม หรือ SE พร้อมปรับรูปแบบเวิร์คช้อปและการสัมมนาสู่แพลทฟอร์มออนไลน์ ลดความเสี่ยงโควิด -19

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “UpImpact by Banpu Champions for Change” (BC4C ) ปีนี้เป้นปีที่ 10 ของการดำเนินโครงการ โดยได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์  ทั้งการสัมมนาและการทำเวิร์คช็อป เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 

เป้าหมายของโครงการฯ บ้านปูยังให้ความสำคัญกับการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE) ซึ่งมี SE ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 20 ทีม ให้สามารถเก็บเกี่ยวไอเดียจากกูรูและผู้มีประสบการณ์เอาไปต่อยอด เพื่อตั้งหลักและเดินหน้ากิจการต่อได้อย่างมั่นคง 

บ้านปู ผลักดันกิจการเพื่อสังคมฝ่าวิกฤติโควิด -19

ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม รวมทั้งศิษย์เก่าในโครงการ BC4C และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการขยายผลลัพธ์ทางสังคม มาเข้าร่วมเสริมความรู้และทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมโดยกูรูและผู้มีประสบการณ์ภายใต้หลักการ  Up-Thinking →  Up-Skilling → Up-Implementing (เพิ่มมุมมอง → เพิ่มทักษะ → เพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์ความรู้ที่จับต้องได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ นำไปสู่การคิดและวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมด้วยระบบที่ปรึกษาและการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวม 4 ครั้ง เสริมให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ การหาแหล่งทุน การปรับขยายขนาดธุรกิจ เป็นต้น  

บ้านปู ผลักดันกิจการเพื่อสังคมฝ่าวิกฤติโควิด -19

ทางด้าน นายสุนิตย์ เชรษฐา  ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion ในฐานะผู้ร่วมอุดมการณ์แห่งความตั้งใจในครั้งนี้ ให้ความเห็นว่า การจัดกิจกรรม UpImpact นับว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางปรับตัวและพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งก้าวต่อไปในแบบที่ทั้งได้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและยังประโยชน์ให้กับสังคม การเผชิญหน้ากับโควิด-19 จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง 

 

บ้านปู ผลักดันกิจการเพื่อสังคมฝ่าวิกฤติโควิด -19

การรับฟังประสบการณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและกิจการเพื่อสังคมยังช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางใหม่ การมีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภายในและพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อตั้งรับกับความท้าทาย ไปจนถึงการสร้างพันธมิตรในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่ต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเน้นย้ำให้เราเชื่อมั่นว่า กิจการเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชน