เอสซีจี ติดตั้งแอป "คุ้มค่า" ยกระดับจัดการขยะ "เลย"

03 พ.ย. 2563 | 10:30 น.

เอสซีจี เดินหน้ายกระดับการจัดการขยะ ติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 101 แห่งในจังหวัดเลย หนุนศักยภาพธนาคารขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิล และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน

รายงานข่าวจาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้พัฒนาเว็ปแอปพลิชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) ซึ่งเป็นโซลูชันด้านดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Solutions) เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารขยะ สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในธุรกิจธนาคารขยะ หน่วยงานภายในชุมชน สถานศึกษา ห้างร้าน โครงการต่าง ๆ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกข้อมูลทุกวันเป็นจำนวนมาก อย่างนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ล่าสุด เอสซีจีได้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "คุ้มค่า" ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 101 แห่งในจังหวัดเลย เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการธนาคารขยะ ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบผ่านแอปพลิเคชั่น "คุ้มค่า" ทำให้กระบวนการรีไซเคิลขยะ และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยว การดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้สะอาดอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ และได้มีการผลักดันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความร่วมมือของพี่น้องชาวเลย และหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นแรงสำคัญ เน้นปลูกฝังจิตสำนึกให้ตั้งแต่วัยเยาว์ และสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะด้วยผลตอบแทนผ่านการทำธนาคารขยะ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ในกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง ประจำปี 2561 และ 2562

เอสซีจี ติดตั้งแอป \"คุ้มค่า\" ยกระดับจัดการขยะ \"เลย\"

ด้าน นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่เข้ากับยุคสมัยของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่าง เว็บแอปพลิชัน “คุ้มค่า” เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลปริมาณวัสดุรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียกดูข้อมูลในรูปแบบรายงานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงจัดเก็บข้อมูลร้านรับซื้อและชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่งมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นางกัญจน์รัตน์ สมทรัพย์ ตัวแทนจากอบต. ศรีสองรักษ์ หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า เดิมทีการจัดทำธนาคารขยะมักเจอกับปัญหาการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล ที่อาจมีการสูญหายและมีความลำบากในการรื้อค้นข้อมูล การได้มาเรียนรู้การใช้งานและติดตั้ง เว็บแอปพลิชัน “คุ้มค่า” ในวันนี้ จะช่วยให้ธนาคารขยะในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสในการดำเนินการ อีกทั้งยังทำให้เห็นภาพรวมของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

เอสซีจี ติดตั้งแอป \"คุ้มค่า\" ยกระดับจัดการขยะ \"เลย\"

เอสซีจี ยังเปิดให้สนใจเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก: KoomKah และไลน์: @KoomKah อีกด้วย