‘พีทีทีจีซี’ ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ‘ลุฟฟาลา’

02 ต.ค. 2559 | 13:00 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมของภาคเอกชนไทย เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ มีจำนวนไม่น้อยที่สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ

ภายใต้หลักคิดที่มุ่งเน้น “การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง” บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี ได้ริเริ่มผลักดัน “โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา” ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขึ้นเมื่อปี 2552 ร่วมกับพันธมิตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนำ “กลีเซอรีน” หรือสารให้ความชุ่มชื้นที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มโดยกลุ่มบริษัท พีทีทีจีซีฯ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในเครื่องสำอางแบรนด์ดังต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม

[caption id="attachment_102190" align="aligncenter" width="500"] ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา[/caption]

กระทั่ง สามารถดำเนินการผลิตสบู่แบบ Handmade “ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา” ออกสู่ตลาดได้เป็นผลสำเร็จ โดยใช้ส่วนประกอบสำคัญของท้องถิ่น ใช้สมุนไพรธรรมชาติที่หาได้ง่ายในจังหวัดระยอง อาทิ เปลือกมังคุด ผักบุ้งทะเล มะขาม และใบบัวบก ที่ผสานกับกลีเซอรีนธรรมชาติ ให้สรรพคุณในการบำรุงและดูแลผิวพรรณให้ความชุ่มชื้นจากสารสกัดจากธรรมชาติ และลดปัญหาผิวแห้งกร้าน สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนได้ปีละกว่า 1 ล้านบาท

“ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา”ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าดีประจำจังหวัดระยอง OTOP ทั้งยังได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ได้เป็นตัวแทนให้เข้าร่วมจัดแสดงงานเครื่องสำอางปี 2554 เพื่อเผยแพร่เครื่องสำอางของคนไทยให้นานาชาติได้รู้จัก ทั้งยังได้รับรางวัล The Asia-Pacific Enterprise Leadership Awards สาขา Social Service Awards จาก The Asia-Pacific Enterprise Cooperation (AP-EC) ประเทศสิงคโปร์ในปี 2556 และรางวัล The Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประเทศสิงคโปร์ในปี 2557

จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงสูตร ขั้นตอนการผลิต แพ็กเกจจิ้งที่ตอบโจทย์และความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดสบู่สมุนไพร วันนี้ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา ถูกยกระดับขึ้นสินค้าพรีเมียม เตรียมบุกตลาดในปี 2560 ผ่าน OTOP Catalogue ของสายการบินไทยในทุกเที่ยวบิน ตลอดจนการจำหน่ายผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซ ทางเว็บไซต์ www.thailandmall.com รวมถึงมีวางจำหน่ายในบูธ “ศาลาไทย” และร้านค้าปลอดภาษีในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการนี้ เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดย พีทีทีจีซี เข้าไปมีส่วนผลักดันตั้งแต่แรก โดยเริ่มจากเข้าไปศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้องค์ความรู้และสร้างกระบวนการให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านชุมชน ในปี 2554 ได้พัฒนาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาขึ้น จนถึงปี 2555 ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปรับปรุงอาคารผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ทั้งยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอกได้ศึกษาตัวอย่างแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน

[caption id="attachment_102193" align="aligncenter" width="700"] ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา[/caption]

ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอย่างเป็นระบบ และรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต พีทีทีจีซี ได้ประสานกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนโครงการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนลุฟฟาลาขึ้น และได้กำหนดรูปแบบการบริหารให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโดยชุมชนเพื่อชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้มีการถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาเมื่อปี 2558

โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา ถือเป็นรูปแบบของโครงการตัวอย่างที่ภาคเอกชนเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์กรเข้าไปสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,196
วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559