เปิดใช้สนามบินเบตงมิ.ย.นี้ 

18 ม.ค. 2563 เวลา 9:49 น.6.2k

 กรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนามบินเบตง  คาดกำหนดเปิดให้บริการมิ.ย.63   2สายการบินดังนกแอร์-บางกอกแอร์เวย์สนใจบินตรง    

 

 


นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน เป็นผู้แทน ต้อนรับ นางภัทรพร  วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ  เยี่ยมชมการดำเนินงานของท่าอากาศยานเบตง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความพร้อมการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเบตง ณ ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ประชุมรายงานข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร การเตรียมพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร ล่าสุด งานก่อสร้าง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินรวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสาร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ100 % สำหรับงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน และอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR/DME ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2563 พร้อมบุคคากรสำหรับการปฏิบัติงานด้านจราจรทางอากาศ  

 

เปิดใช้สนามบินเบตงมิ.ย.นี้ 

ส่วนสายการบินที่ลงพื้นที่เบตงที่อยู่ระหว่างพิจารณาเส้นทางบินมาเบตง ได้แก่สายการบินนกแอร์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สนใจที่จะเปิดให้บริการแต่ขอศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ได้ตรงความต้องการ  รวมทั้งเตรียมประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบต่างๆ มาเปิดให้บริการ  โดยกรมท่าอากาศยานมีนโยบายที่จะให้ผู้ประกอบการจากชุมชนเข้ามาประกอบการภายในท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ท่องถิ่น  คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องโครงสร้างอัตรากำลัง  จำนวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ควรเป็นกรณีพิเศษ  การเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่จำเป็นในการให้บริการผู้โดยสาร รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างสองหน่วยงาน

เปิดใช้สนามบินเบตงมิ.ย.นี้ 

ท่าอากาศยานเบตง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่  ต. ยะรม อ. เบตง จ. ยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตร ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง อาคารจอดรถยนต์รองรับได้สูงสุด 140 คัน  และทางวิ่ง ขนาด 30x1800 เมตร ลานจอดอากาศยานขนาด 94x180 เมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาด ATR72 พร้อมกัน 3 ลำในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง