กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพรในวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564

17 ม.ค. 2564 เวลา 10:20 น. 4.3k

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ พระราชทานพรในวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564 เป็นลายพระหัตถ์ ภาษาจีน 4 คำ หนิว ฉี ชง เทียน

เว็บไซต์ phufa.org ได้เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพรในวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564

สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ตรุษจีนปีฉลู 2654  เวียนมาถึงแล้ว
ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรวันตรุษจีน ปีฉลู พ.ศ.2564 แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน

 

พรพระราชทานวันตรุษจีนปีนี้เป็นลายพระหัตถ์ ภาษาจีน 4 คำ คือ

ลายพระหัตถ์

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความหมายของคำว่า หนิว ฉี ชง เทียน ว่า ฉลูผยองทะยานสู่ฟ้า หมายถึง กิจการเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในปีฉลู 2564 นี้ 

 

ผู้ที่ได้รับพระราชทานพรนี้ทุกคนจะมีแต่ความเจริญ รุ่งเรือง ไม่ว่าจะประกอบกิจการใดกิจการนั้นๆก็จะเฟื่องฟูและสำเร็จ ลุล่วง สมประสงค์ทุกประการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประสบอุบัติเหตุ ข้อพระบาทได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ข้าง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2564 ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพฯ

"กรมสมเด็จพระเทพฯ"พระราชทานให้ “กองทุนชัยพัฒนาฯ" จัดซื้อเครื่องมือป้องกันให้ทีมแพทย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง