เริ่มแล้ว "เยียวยาผู้ปกครอง" ร.ร.บางบัวทองประกาศ "คืนเงินค่าเทอม"

01 มิ.ย. 2564 | 08:51 น.

โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี ประเดิม "เยียวยาผู้ปกครอง" ด้วยการออกประกาศ "คืนเงินค่าเทอม" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ "เยียวยาผู้ปกครอง" ด้วยการผ่อนผันค่าเทอม และให้คืนเงินค่าเทอม หรือ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ในส่วนของกิจกรรมที่ไม่ได้จัด 

เริ่มแล้ว \"เยียวยาผู้ปกครอง\" ร.ร.บางบัวทองประกาศ \"คืนเงินค่าเทอม\"

ล่าสุดวันนี้(1มิ.ย.64) ปรากฏว่ามีโรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้ออกประกาศแจ้งไปยังผู้ปกครองนักเรียน เพื่อคืนเงินค่าเทอมผู้ปกครอง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศแล้ว โดยเนื้อหาระบุว่า

ประกาศโรงเรียนบางบัวทอง 

โรงเรียนบางบัวทองจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียน ดังนี้

1. สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คนละ 300 บาท 

2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 คนละ 450 บาท 
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คนละ 500 บาท

ผู้ปกครองท่านใดสะดวกที่จะให้โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชี สามารถแจ้งหมายเลขบัญชีที่ครูที่ปรึกษา - ผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกให้ทางโรงเรียนโอนให้ สามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่โรงเรียน

เริ่มแล้ว \"เยียวยาผู้ปกครอง\" ร.ร.บางบัวทองประกาศ \"คืนเงินค่าเทอม\"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :