16 มิถุนายน 2021

ใครไม่ไป“เลือกตั้งเทศบาล” เช็กเลย 7 เหตุจำเป็นต้องแจ้งใน 4 เม.ย.นี้

29 Mar 2021 14:20 น.
อ่าน 5,389 ครั้ง

ใครไม่ไป“เลือกตั้งเทศบาล” เช็กเลย 7 เหตุจำเป็นต้องแจ้งใน 4 เม.ย.นี้

กกต.เปิด “7 เหตุจำเป็น” ต้องแจ้งภายใน 4 เม.ย.นี้ หากใครไม่ได้ไป “เลือกตั้งเทศบาล” พร้อมเผยจะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ 16 ตำแหน่ง


วันนี้(29 มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อาทิ

-มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

-เจ็บป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

-เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ

-ผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

-มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร

-ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือ ทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชัน Smart Vote ในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.นี้

 


ทั้งนี้ ตามมาตรา 42 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ระบุถึงกรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น จะถูกจำกัดสิทธิ์ กำหนดเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง (28 มี.ค.2564) ประกอบด้วย

-สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) 

-สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)

-สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น

-สมัครผู้บริหารท้องถิ่น 

-สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

-การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น 

-ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

-ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น 

-เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น 

-ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 

-ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

-ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

-คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

-ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น 

-ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น 

-เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend