11 พฤษภาคม 2021

พนักงาน อปท.เฮ! ช่วยงานโควิดได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

27 Feb 2021 11:27 น.
อ่าน 18,195 ครั้ง

พนักงาน อปท.เฮ! ช่วยงานโควิดได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

มติ“ก.จ.-ก.ท.-ก.อบต.”ไฟเขียว “เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ” ให้แก่บุคลากรของ อปท.ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ย้อนหลัง ณ  1 เม.ย.63 และ 1 ต.ค.63


พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เห็นชอบแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่บุคลากรของ อปท. ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สรุปได้ ดังนี้

1. เป็นบุคลากรของ อปท. (พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง) ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยผู้มีอำนาจมีคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าว และได้ปฏิบัติงานจริง

2. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษดังกล่าวให้เลื่อน ณ วันที่ 1 เม.ย. 63 และ 1 ต.ค. 63

                                          พนักงาน อปท.เฮ! ช่วยงานโควิดได้เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ3. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษดังกล่าวไม่ต้องคำนึงถึงโควต้า (2 ขั้นไม่เกิน 15%) และไม่ต้องคำนึงถึงวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน (วงเงิน 6%)

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษดังกล่าว เมื่อนำไปรวมกับการเลื่อนขั้นปกติที่ได้เลื่อนไปแล้ว แต่ละคนจะต้องไม่เกิน 2 ขั้น

5. การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษดังกล่าว เมื่อนำไปรวมกับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจะต้องไม่เกิน 40% ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะได้มีการแจ้งให้ทราบแลัถือปฏิบัติต่อไป ครับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend