สั่งปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19-20 ก.ย.

17 ก.ย. 2563 เวลา 3:09 น. 17.1k

สั่งปิด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 19-20 ก.ย. งดกิจกรรมทุกอย่าง เปิดเข้า-ออกฝั่งถนนพระอาทิตย์อย่างเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (17 กันยายน 2563) มีเอกสารเผยแพร่ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ใจความว่า  

 

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยบิดประตูทางเข้า - ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า - ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียวและจะต้องแสดงบัตรประจําตัว พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจ้าเป็นแก่เจ้าหน้าที่

 

 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ งดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2553 และคณะนิติศาสตร์ มีความจําเป็นต้องปิด ประตูทางเข้า - ออกทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เปิดข้อเท็จจริงใช้ “สนามหลวง” ชุมนุมทางการเมือง ได้หรือไม่

"สมชาย" เปิดข้อมูลลับม็อบ 19 ก.ย.เคลื่อนขบวนไปทำเนียบรัฐบาล เป้าหมายลวง

เปิดแผน“ม็อบ” 20 ก.ย.บุกทำเนียบยื่นข้อเรียกร้อง“บิ๊กตู่”

ฝ่ายความมั่นคงประเมิน 5 หมื่นคนร่วมม็อบ 19 ก.ย.

 

จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว หากท่านมีเหตุจ้าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาที่ คณะนิติศาสตร์ขอให้ท่านแจ้งให้ นางศศิธร ช้างบุญข หัวหน้างานธุรการ (ท่าพระจันทร์) ทรานที่หมายเลข โทรศัพท์ 090-994-1365 เพื่อด้าเนินการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาปฏิบัติ หน้าที่ในวันดังกล่าวเพื่ออํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน

 

สั่งปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19-20 ก.ย.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง