ครม.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน แต่ไม่เคาะ "คลายล็อกดาวน์"

28 เม.ย. 2563 เวลา 8:23 น.5.6k

โฆษกรัฐบาล เผยครม.ต่อพรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน แต่ยังมีไม่มีให้คลายล็อกดาวน์ ตามที่แชร์กันในโซเชียล มอบสภาพัฒน์ไปหารือในรายละเอียดกับเอกชน

วันที่ 28 เม.ย. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูล "คลายล็อกดาวน์" หรือ ผ่อนปรนสถานการณ์ วันที่ 4 พ.ค. เป็นต้นไปจะมีกิจการใดบ้างที่เปิดทำการว่า ครม.ยังไม่มีมติว่า กิจกรรมใด ร้านใดจะเปิดหรือไม่เปิดได้ตามที่มีการแชร์ข้อมูลกัน ขอให้รอเพราะฟังยังไม่มีการสรุปในเรื่องนี้ เพราะยังต้องหารือว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)จะแถลงต่อไป

(อ่านเพิ่มเติม...นายกฯลั่นคลาย”ล็อกดาวน์” มี 4 ระยะเริ่มจากเสี่ยงน้อย)

ครม.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน แต่ไม่เคาะ "คลายล็อกดาวน์"

ดร.นฤมล กล่าวอีกว่า ที่ประชุมครม.วันนี้มีมติขยาย พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน  คือ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 63 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เสนอตามมติศบค.มีมติ โดย เลขาธิการสมช.รายงานสาระสำคัญต่อครม.ว่า ที่ประชุมดำรงมาตรการข้อกำหนดและมาตรการที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ การจำกัดการเข้ามาในราชอาณาจักรอีก 1 เดือน การคงเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. งดการข้ามเขตจังหวัด และห้ามทำกิจกรรมจำนวนมาก  

โฆษกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนการผ่อนคลายสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และที่ปรึกษาด้านธุรกิจของศบค. จะร่วมกำหนดมาตรการผ่อนคลาย 3 แนวทาง 1.ผ่อนคลายโดยอำนาจพรก.ฉุกเฉิน โดยคำนึงปัจจัยด้านสาธารณสุข 2.ผ่อนคลายตามประเภทกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการดำรงขีวิตเป็นลำดับแรก โดยมีมาตรการป้องกันโรคควบคู่ด้วย หากฝ่าฝืนหรือแนวโน้มมีสถานการณ์แย่ลง จะยกเลิกทันที 3.ช่วงที่ผ่อนคลายต้องเร่งการตรวจเชื้อโควิดในกลุ่มเสี่ยง ใช้เทคโนโลยีติดตามเพื่อควบคุมไม่ให้กลับมาระบาดซ้ำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง