ชลบุรีสั่งปิดบ้านพัก แรงงานต่างด้าวหลังพบติดเชื้อ

19 มิ.ย. 2564 เวลา 6:04 น.618

ชลบุรีสั่งปิดบ้านพัก แรงงานต่างด้าวหลังพบติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น บริเวณท้ายซอยราษฎร์ประสิทธิ์ ต.บ้านโขด อ.เมือง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 37/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ภายในบริเวณพื้นที่กลุ่มบ้านพักของแรงงานต่างด้าว บริเวณท้ายซอยราษฎร์ประสิทธิ์ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนซอยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้แพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้ปิด “พื้นที่กลุ่มบ้านพักของแรงงานต่างด้าว บริเวณท้ายซอยราษฎร์ประสิทธิ์ “ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใด เข้า – ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง