กางแผนจัดสรรวัคซีนเดือนกรกฎาคม2564 จำนวน 10 ล้านโดส ใครบ้างได้สิทธิ์

18 มิ.ย. 2564 เวลา 23:06 น.6.7k

กางแผนจัดสรรวัคซีนเดือนกรกฎาคม2564 จำนวน 10 ล้านโดส กระจายไปยังพื้นที่ไหนและใครได้สิทธิ์บ้างเช็กที่นี่

วันนี้ 19 มิ.ย.เพจศูนย์ข้อมูลCOVID-19 ได้โพสต์ข้อความแผนการจัดสรรวัคซีนเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 10 ล้านโดส

- ผู้ที่จองวัคซีนล่วงหน้าผ่านหมอพร้อม (ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง)

- จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

- จังหวัดที่มีแผนเปิดการท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต

- จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีความเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภายหลังการระบาด

- จังหวัดที่เหลือของประเทศไทย

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 17 มิ.ย. 2564)

รวม 7,219,668 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 5,252,531 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,967,137 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 3,119,147 โดส

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 2,482,284 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 636,863 ราย

แผนฉีดวัคซีน

ที่มา:ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง