เวียนเทียนออนไลน์"วันวิสาขบูชา"เริ่มแล้ววันนี้!

24 พ.ค. 2564 เวลา 9:38 น.3.9k

กรมการศาสนา ชวนคนไทยเวียนเทียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ -28 พ.ค. เนื่องใน"วันวิสาขบูชา"

ในวันที่ 26 พ.ค. 64 ซึ่งเป็น "วันวิสาขบูชา" ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรม "เวียนเทียนออนไลน์" ผ่าน www.เวียนเทียนออนไลน์.com ซึ่งประชาชนพุทธศาสนิกชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ New Normal นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 พ.ค.นี้ 


ทั้งนี้ประชาชนพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการ"เวียนเทียนออนไลน์"สามารถคลิกเข้าไปที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com  หลังจากนั้นจะมีให้เลือกข้อมูลต่างๆและยังสามารถเลือกสถานที่เวียนเทียน ที่เป็นวัดในประเทศไทย ,สังเวชนียสถาน,วัดไทยในต่างประเทศ เมื่อเลือกวัดได้ พุทธศาสนิกชนก็สามารถเวียนเทียน พร้อมทั้งเลือกคำอธิษฐาน ฟังเทศน์ ได้อีกด้วย 

วันวิสาขบูชา​ เวียนเทียน​ออนไลน์​
นอกจากการ"เวียนเทียนออนไลน์"แล้ว ในวันที่ 26 พ.ค. 64 เวลา 20.30 น. ยังมีการจัดกิจกรรม 1 ปฏิบัติ 1 ถวายเป็นพุทธบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และเวียนเทียน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พุทธศาสนิกชนสามารถรับชมพร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่องNBT 
 

ขณะเดียวกันยังได้จัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ Web Application "อยู่บ้าน สร้างบุญ" และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมคำสอนจากพระนักเทศน์ ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความสำคัญของสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง