'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รับเยียวยา'เราชนะ' 2,000 บาท ไทมไลน์พ.ค.ยังรับหลายเด้ง 

14 พ.ค. 2564 เวลา 4:28 น.16.0k

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รับสิทธิเยียวยาจากโครงการ"เราชนะ" 2000 บาท  พ.ค.ยังได้รับหลายเด้งเริ่มต้นสัปดาห์หน้า เช็กไทม์ไลน์ !


มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติวงเงิน  85,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  2 โครงการคือ โครงการเราชนะ  วงเงิน 67,000 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ที่ได้สิทธิทั้งสิ้น 32.9 ล้านคน และโครงการ ม33 เรารักกัน วงเงิน 18,500 ล้านบาท ครอบคลุมผู้มีสิทธิ 9.27 ล้านคน โดยแบ่งจ่าย 2 สัปดาห์ ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยารายละ 2,000 บาท  สามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และกลุ่มใช้บัตรประชาชนรวม 16.1 ล้านคน จะรับเงินเยียวยาจากโครงการ"เราชนะ" วันศุกร์ เริ่ม

- งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

- งวดสอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

 

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' รับเยียวยา'เราชนะ' 2,000 บาท ไทมไลน์พ.ค.ยังรับหลายเด้ง 


 

นอกจากนี้ไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ยังได้รับความช่วยเหลือดังนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

- สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน

- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 ซึ่งสามารถกดเงินสดใช้ได้เลย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

เบี้ยความพิการ 200 บาท 

- ผู้ถือบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนที่จะได้รับสิทธิต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป  ,มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ มีบัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ( e-Money ) ของบัตรประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม และสามารกดเป็นเงินสดได้

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง