เยียวยาโควิดรอบใหม่ เราชนะ-ม.33 เรารักกัน เช็กรายละเอียดที่นี่

12 พ.ค. 2564 เวลา 4:30 น.3.7k

เยียวยาโควิดรอบใหม่ เราชนะ-ม.33 เรารักกัน รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมเท่าไหร่ เริ่มโอนวงเงินสิทธิ์วันไหน ลบแอป"เป๋าตัง"ไปแล้วทำอย่างไร เช็กรายละเอียดที่นี่

เยียวยาโควิดรอบใหม่ คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมโครงการเราชนะ และม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท  แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการ ม33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท ทั้งนี้จะเริ่มเติมเงินได้ตั้งแต่เดือนวันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆละ 1,000 บาท

โอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางเดิม

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะ ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯคนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โดยประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ 

สำหรับประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564 

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564 

โดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลบแอป"เป๋าตัง"ไปแล้ว โหลดใหม่ได้

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ที่ได้ถอนการติดตั้ง(Uninstalling) แอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ 

ความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

1.ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,843 ล้านบาท

2.ประชาชนกลุ่มแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และประชาชนกลุ่มผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯแล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,724 ล้านบาท

3.ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,461 ล้านบาท

มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,028 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 25.2 ล้านคน

เยียวยาโควิดรอบใหม่ เราชนะ-ม.33 เรารักกัน เช็กรายละเอียดที่นี่

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

สำหรับการโอวงเงินสิทธิ์ โครงการ ม33 เรารักกัน  จะโอนวงเงินสิทธิ์เข้าแอปพลิเคชัน“เป๋าตังและบัตรประชาชน ดังนี้

  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง