www.ม.33 เรารักกัน.com ผู้ประกันตนทบทวนสิทธิรอบสุดท้ายรับเงินเยียวยา 4,000 บาทเช็กที่นี่

24 มี.ค. 2564 เวลา 20:09 น.10.3k

www.ม.33 เรารักกัน.com ผู้ประกันตนม.33 ทบทวนสิทธิรอบสุดท้ายรับเงินเยียวยา 4,000 บาท เช็กที่นี่

ความคืบหน้าโครงการ www.ม33เรารักกัน.com ซึ่ง สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนม.33 ลงทะเบียน www.ม.33เรารักกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาท 

โดย สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดไทม์ไลน์ การรับสิทธิเงินเยียวยา ม.33 เรารักกัน รายละเอียดมีดังนี้
ย้อนไทม์ไลน์ลงทะเบียนม.33 เรารักกัน 

 • 21 ก.พ. เปิดลงทะเบียน
 • 7  มี.ค. ปิดลงทะเบียน
 • 8 มี.ค. ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล
 1. 15 มี.ค. ประกาศผลลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ เริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ"เป๋าตัง"
 • 22 มี.ค. เริ่มโอนเงินผู้ได้รับสิทธิทุกวันจันทร์(สัปดาห์ละ1,000 บาทจนครบ 4,000 บาท)
 • 28 มี.ค. ปิดทบทวนสิทธิ
 • 5 เม.ย. ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ
 • 12 เม.ย. เริ่มโอนเงินทบทวนสิทธิ (4,000บาท) 
 • 31 พ.ค. สิ้นสุดโครงการ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง
 • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ม.33 เรารักกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.33 เรารักกัน ผู้ประกันตน สแกนใช้จ่ายได้ถึง 5 ทุ่ม หลัง กรุงไทย ปรับปรุงแอปฯ"เป๋าตัง"แล้ว

กระทรวงแรงงาน เตือน ผู้ประกันตน ม.33 ไม่มีแอปพลิเคชั่น ชื่อ “ม33เรารักกัน”

www.ม.33เรารักกัน.com ประกันสังคมโอนเงินงวดแรก 1,000 บาทวันไหนเช็กที่นี่

www.ม33เรารักกัน.com ผู้ประกันตนม.33 ทบทวนสิทธิ์ไม่ผ่านยื่นขอทบทวนอีกรอบถึงวันไหนเช็กที่นี่

www.ม33เรารักกัน.com เปิดเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" เช็กขั้นตอนได้ที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง