เปิดขั้นตอน “เราชนะ” สแกนบัตรประชาชน เพื่อใช้จ่าย

07 มี.ค. 2564 | 18:00 น.

เปิด 8 ขั้นตอนสแกนบัตรประชาชนใช้จ่าย“เราชนะ”สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

เพจ"ไทยคู่ฟ้า"ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนการสแกนบัตรประชาชนเพื่อใช้จ่ายในโครงการ"เราชนะ" โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ชวนมาดูขั้นตอนการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถรับชำระเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน – กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


1. เข้าแอปพลิเคชันถุงเงิน เลือกเมนู "เราชนะ"


2. เลือก "บัตรประชาชน" ปุ่มสีเหลือง (ร้านค้าต้องอัปเดต แอปฯ ถุงเงิน เป็นเวอร์ชัน 3.3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถรับชำระผ่านบัตรประชาชนได้)


3. สแกนบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ


4. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ


5. ระบุจำนวนเงิน โดยตรวจสอบยอดเงินคงเหลือก่อนระบุจำนวนเงิน


6. เลือกวิธียืนยันการชำระเงิน ด้วยการใส่รหัส PIN 6 หลักของผู้ถือบัตร หรือร้านค้าสแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิด้วยกล้องหลัง


7. ยืนยันการชำระเงิน


8. รับหลักฐานการรับชำระเงิน (ตรวจสอบยอดเงินสิทธิคงเหลือ หลังจากการชำระ)