บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยาเราชนะ "งวด4" สูงสุด 700 บาท

25 ก.พ. 2564 เวลา 8:08 น.904

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเยียวยาเราชนะงวดที่ 4 จำนวนเงินสูงสุด 700 บาท ในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่กระทรวงการคลัง ได้รับสิทธิ์ www.เราชนะ.com โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.8 ล้านคน ได้รับเงินเยียวยาเราชนะเดือนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนบน www.เราชนะ.com
 

ตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

งวดที่ 1 วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาทง

วดที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564
 

ก่อนหน้านี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีผู้ใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ ทั้งสิ้นจำนวน 29.1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 43,572.1 ล้านบาท  กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 23,935.0 ล้านบาท

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์
1. ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน และยืนยันตัวตน เปิด G-wallet ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64
3. ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

-เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์  – มีนาคม 2564 

-วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

-วงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500" ธ.ก.ส.สาขาไหนโอนเงินงวด2ปลายเดือนก.พ.สรุปที่นี่ม้วนเดียวจบ

"เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500" ธ.ก.ส.เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีวันนี้เป็นวันแรก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเยียวยา"เราชนะ" งวด 3 วันนี้ สูงสุด 700 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินสิทธิ์"เราชนะ"สะพัดกว่าหมื่นล้านบาท กลุ่ม 2-3 รับเงินงวดแรกวันนี้

พรุ่งนี้ รับสิทธิ์ “เราชนะ” โอนเงินเยียวยางวดแรก 2,000 บาท 10.2 ล้านคน เฮ

แท็กที่เกี่ยวข้อง