“เราชนะ”วันนี้ถึงคิว กลุ่มมีแอปฯ“เป๋าตัง” ลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินงวดแรก 2000 บาท

17 ก.พ. 2564 เวลา 18:00 น.31.8k

โครงการ“เราชนะ” วันนี้ถึงคิว กลุ่มมีแอปฯ“เป๋าตัง” และกลุ่มลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับวงเงินงวดแรก 2,000 บาท

เกาะติด โครงการ“เราชนะ” มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยา 7,000 บาท วันนี้(18 ก.พ.64)ถึงคิวของกลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯ“เป๋าตัง” และกลุ่มที่ 3  ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล(ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง" ในโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) ที่ลงทะเบียน"เราชนะ" ผ่านเว็บไซต์  www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ และกดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินเยียวยางวดแรกจำนวน 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

โครงการ“เราชนะ” แบ่งกลุ่มที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เราชนะ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ได้รับวงเงินอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯ“เป๋าตัง” ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเปิด G-Wallet ภานในวันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ใหม่

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล(ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน"เป๋าตัง" ในโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) ลงทะเบียน"เราชนะ" ผ่านเว็บไซต์  www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 29 มกราคม- 12 กุมภาพันธ์ 2564

*เพิ่มกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ลงทะเบียน"เราชนะ"ที่สาขา ธนาคารกรุงไทย หรือที่จุดบริการพิเศษ วันนี้- 5 มีนาคม 2564

"คลัง"พร้อมโอนเข้า"เป๋าตัง"

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเยียวยาในโครงการ"เราชนะ" งวดแรก 2,000 บาท ให้ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชั่น"เป๋าตัง" และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com  ทั้งนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ และได้ทำการยืนยันตัวตนและกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น"เป๋าตัง"แล้ว จำนวน 10.2 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชั่น"เป๋าตัง" จำนวน 6.6 ล้านคน และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จำนวน 3.6 ล้านคน คาดว่า จะใช้วงเงินสำหรับโอนงวดแรกไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ไทม์ไลน์การรับวงเงินสิทธิ์โครงการเราชนะสูงสุด 7,000 บาท ทั้ง 3 กลุ่ม มีดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ได้รับเงินอัตโนมัติ 675 หรือ 700 บาทต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ ดังนี้

งวดที่ 1 วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

งวดที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 675 หรือ 700 บาท

“เราชนะ”วันนี้ถึงคิว กลุ่มมีแอปฯ“เป๋าตัง” ลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินงวดแรก 2000 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้มีแอปฯ“เป๋าตัง” และกลุ่ม 3 ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ แยกเป็น 2 กรณี

กรณีแรก กดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2564 รับวงเงินเราชนะ 6 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 4 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 5 วันที่18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

กรณีที่สอง กดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่านแอปฯเป๋าตัง หลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  รับวงเงิน"เราชนะ" ดังนี้

จะได้วงเงินงวดแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมาตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  และรับวงเงินทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์ จนครบสิทธิ์ของโครงการ

ตัวอย่าง : กรณีผ่านการคัดกรองและกดยืนยันรับสิทธิ์หลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และรับงวดแรกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับสิทธิ์วงเงินงวดแรก 3,000 บาท จากนั้นรับวงเงินทุกวันพฤหัสบดีได้รับวงเงิน 1,000 บาท/สัปดาห์ จนครบวงเงินสิทธิ์ของโครงการเราชนะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง