“เราชนะ” ลงทะเบียน - เช็คสิทธิ์ –ทบทวนสิทธิ์ ครบจบที่ www.เราชนะ.com

08 ก.พ. 2564 เวลา 0:15 น. 124.1k

“เราชนะ” อัพเดท เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดครบ 3 เมนู ลงทะเบียน - เช็คสิทธิ์ -ทบทวนสิทธิ์ แบบครบจบที่เดียว

“เราชนะ” โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโควิด-19 โดยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เดือนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาทต่อคน ครอบคลุมประชาชน 31.1 ล้านคน 

ล่าสุดวันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มเมนูใหม่ "ทบทวนสิทธิ์" เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ สามารถยื่นขอให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ ส่งผลให้เว็บไซต์ www.เราชนะ.com มีเมนูทั้งหมด 3 เมนู ในแบบที่เรียกได้ว่าครบจบ ให้ประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเข้าไปดำเนินการ ดังนี้
 

เมนูที่ 1 ประชาชนลงทะเบียนใหม่ เปิดให้ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. 

วิธีลงทะเบียนเราชนะ

  1. เข้าไปทื่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. กดปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่ (ปุ่มสีแดง) 
  3. กดปุ่มยืนยันเพื่อยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลง
  4. เข้าหน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์
  5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย จะมีรหัส OTP ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ 
  6. กรอกรหัส OTP 
  7. เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เมนูที่ 2 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ เปิดให้ 2 กลุ่มเข้าไปกรอกข้อมูล  คือ กลุ่มคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนใหม่ เข้าไปเช็คสิทธิ์ สถานะการคัดกรองคุณสมบัติ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

3. กรอกข้อมูลดังนี้

  •  หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง
  •  ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกรอกชื่อกลาง) เป็นข้อมูลตัวอักษรภาษาไทยเท่านั้น
  • วัน/เดือน/ปีเกิด (ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)

4. กดตรวจสอบสถานะ

5. ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์"เราชนะ" หรือ ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ

เมนูที่ 3 ทบทวนสิทธิ เปิดให้ประชาชน 2 กลุ่มที่ “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” เข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์ คือ กลุ่มคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน และมีแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนใหม่ เข้าไปกรอกข้อมูลขอทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

วิธียื่นทบทวนสิทธิ์เราชนะ
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
2. กรอกชื่อ และนามสกุล -กรอก วัน/เดือน/ปีเกิด(เลือกการกรอตามหน้าบัตรประชาชน)
3. กดปุ่ม ขอทบทวนสิทธิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน www.เราชนะ.com เพิ่มเมนูใหม่ "ทบทวนสิทธิ์" เปิดช่องยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ เช็กวิธีที่นี่

เช็คสิทธิ์"เราชนะ" ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาที่นี่

www.เราชนะ.com เช็คสิทธิ์"เราชนะ" กลุ่ม 3 ลงทะเบียน แบบไหนได้เงินชัวร์

www.เราชนะ.com เงินเยียวยา "เราชนะ" จำกัดยอดใช้จ่ายต่อวันหรือไม่ เช็กที่นี่

www.เราชนะ.com กลุ่มไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา รีบลงด่วน 12 ก.พ. "เราชนะ" ปิดลงทะเบียน

www.เราชนะ.com กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน อย่าลืม 15 ก.พ. ลงทะเบียนเราชนะ ธนาคารรัฐไหนบ้างเช็กที่นี่

ที่มาข้อมูล: www.เราชนะ.com ,กระทรวงการคลัง , ข่าวเราชนะฐานเศรษฐกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง