เช็กด่วน www.เราชนะ.com เพิ่มเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" เช็กสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ

04 ก.พ. 2564 เวลา 17:40 น. 211.6k

www.เราชนะ.com เพิ่มเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" เช็กสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ

ความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิ์ โครงการเราชนะ ล่าสุดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เข้าไปตรวจสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com วันนี้(5ก. พ.)เป็นวันแรก

เช็กด่วน www.เราชนะ.com เพิ่มเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" เช็กสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ

วิธีตรวจสอบสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คลิกเข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ"

2. กรอกข้อมูลให้ต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ ดังนี้

- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง

- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกรอกชื่อกลาง)

- วัน/เดือน/ปีเกิด (กรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)

3. กดปุ่มตรวจสอบสถานะ

4. รอระบบแจ้งว่าเป็นผู้ผู้ได้รับสิทธิหรือไม่

เช็กด่วน www.เราชนะ.com เพิ่มเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" เช็กสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในโครงการ"คนละครึ่ง"และ"เราเที่ยวด้วยกัน" ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

อัพเดท

คลัง แนะคนตกงานปี 63 ยื่นทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ” 8 ก.พ.นี้

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิร่วมเข้าโครงการ"เราชนะ"จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.64 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64


สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ" สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 และจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

 

ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

 

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้โอนสิทธิการใช้จ่ายในโครงการเราชนะ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในวันนี้(5 ก.พ.)แล้ว จำนวน 13.8 ล้านคน คิดเป็นวงเงิน 9.4 พันล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้ ผู้ถือบัตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของโครงการนับตั้งแต่วันนี้

กระทรวงการคลังจะทยอยโอนสิทธิในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าและจะทยอยโอนให้ครบ 7 พันบาทในสัปดาห์ถัดไป

โฆษกกระทรวงการคลังยังแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ จะต้อง กดยกเลิกรับสิทธิ์ “เราชนะ” ซึ่งจะมีปุ่มขึ้นให้กดยกเลิกสิทธิ์บ นแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 มิเช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนภายหลัง

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ประชาชนกลุ่ม "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" ผ่านการคัดกรองสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้น 8.4 ล้านคน ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม

ขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ชี้แจงถึงกรณีมีผู้ที่ตกงานในปี 2563 แต่ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ เนื่องจากจากมีการนำฐานภาษีในปี 2562 มาใช้ในการพิจารณาฐานรายได้ว่า สาเหตุที่ต้องใช้ฐานปีภาษี 2562  มาใช้ในการคำนวณเกณฑ์รายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปีนั้น

เนื่องจากปีภาษี 2563 ยังไม่มีฐานข้อมูลครบถ้วนจากการขยายเวลาในการยื่นภาษีออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564นายอาคมยืนยันว่า จะหาแนวหาช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งอาจไปอยู่ในกลุ่มตกหล่น  ทั้งนี้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ ยังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน www.เราชนะ.com

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรุงไทย ปิดระบบแอปฯ ถุงเงิน ใช้สิทธิ เราชนะ ชั่วคราว

ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ กลุ่มคนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน ผ่านเกณฑ์ 8.4 ล้านราย เช็กไทม์ไลน์ เงินเยียวยา7000 บาท ที่นี่

www.เราชนะ.com สรุปม้วนเดียวจบเงินเยียวยาเราชนะ ใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนบ้าง

เช็กสิทธิ์เราชนะ 2 กลุ่มมีแอป"เป๋าตัง ได้ที่นี่ www.เราชนะ.com

เคลียร์ชัด"เราชนะ" ใครได้รับสิทธิวันนี้ 

ย้ำ "ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ" ไม่ผ่าน ยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่าน www.เราชนะ.com เท่านั้น

ประกันสังคม ม.33 เรารักกัน ได้สิทธิ์เยียวยาอะไรบ้าง โดยไม่ต้อง "ลงทะเบียนเราชนะ.com" สรุปล่าสุดที่นี่

คลังเตือน ใครบ้างต้องกด ยกเลิกสิทธิ์ “เราชนะ” 18 ก.พ.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง