11 พฤษภาคม 2021

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปMyMo อีกรอบเริ่มแล้ววันนี้

23 Jan 2021 03:09 น.
อ่าน 84,185 ครั้ง

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปMyMo อีกรอบเริ่มแล้ววันนี้

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo อีกรอบแล้ว หลังประชาชนสนใจแห่ขอกู้จนระบบล่ม


จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ชลอลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปพลิเคชั่น "MyMo" โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าผ่านไปเพียง 4 วัน  ธนาคารออมสิน ได้ชี้แจงความคืบหน้าปล่อยกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รายละ 50,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำ โดยปล่อยกู้ไปแล้วจำนวน 100,000 ราย 

 

หลังจาก สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ธนาคารออมสิน ได้ปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีก ซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไปนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการปรับเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ว่า เป็นความตั้งใจของธนาคารที่จะช่วยรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า คนที่มีอาชีพอิสระที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยให้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา และ ไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 

อย่างไรก็ตามหลังจาก ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน จนประชาชนมาลงทะเบียนจนระบบล่ม ส่งผลให้ ธนาคารออมสิน ต้องปิดระบบและเปิดให้ ลงทะเบียน ออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ในวันนี้ (23 ม.ค.) 

 

คุณสมบัติผู้กู้ 


- เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี


- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระ   เงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี


- ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้  ต้องไม่เกิน 60 ปี


- ผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้


- ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน- ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก


 - วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท


- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ


- ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) เริ่ม  ชำระในเดือนที่ 7  (ทั้งหมด 30 งวด )


- ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน


- ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก


ที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด  ภาระดอกเบี้ยจ่าย กู้วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่อัตรา 0.35% ต่อเดือน  ตลอดระยะเวลากู้ 3 ปี  ผ่อนชำระต่อเดือนประมาณ 1,877 บาท (เงินต้นบวกดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อเดือน 175 บาท) และตลอดสัญญาเงินกู้ 3 ปี จะผ่อนชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยแล้วอยู่ที่ 56,300 บาท โดยเป็นรายจ่ายดอกเบี้ย 6,300 บาท หรือภาระจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 2,100 บาท  โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี  ที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด  ภาระดอกเบี้ยจ่าย กู้วงเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่อัตรา 0.35% ต่อเดือน  ตลอดระยะเวลากู้ 3 ปี  ผ่อนชำระต่อเดือนประมาณ 1,877 บาท (เงินต้นบวกดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อเดือน 175 บาท) และตลอดสัญญาเงินกู้ 3 ปี จะผ่อนชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยแล้วอยู่ที่ 56,300 บาท โดยเป็นรายจ่ายดอกเบี้ย 6,300 บาท หรือภาระจ่ายดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 2,100 บาท  
 


วิธียื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ดังนี้

1.เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

2.กดปุ่ม “สมัคร”

3.กดปุ่ม “สมัคร”


4.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน


5.กด “ถัดไป”


6.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”


7.แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ


8.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”


9.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"


10.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า


11.กด “ยินยอม”


12.กด “ยืนยัน”


13.กดรับรหัส OTP


14.ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้


15.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”


16.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด


17.รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ


18.หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

 

สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก


1.อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ


2.ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143


3.ลูกค้ารับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

 

วิธีทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก


1.กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)


2.เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า


3.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"

4.กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้


5.กดรับรหัส OTP


6.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”


7.แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด "เสร็จสิ้น" โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนวิธีกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ผ่านแอป "MyMo"

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้กู้อีกรอบแน่ 23 ม.ค.นี้

ธนาคารออมสิน ปิดสินเชื่อเสริมพลังฐานรากชั่วคราว หลังประชาชนแห่ลงทะเบียนแอป MyMo

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ดีเดย์กู้ 23 ม.ค. ผ่าน MyMo

อัพเดทมาตรการเยียวยาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลูกค้า "ธนาคารออมสิน" เช็กที่นี่

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend