27 กุมภาพันธ์ 2021

เช็กที่นี่ "ร้านค้าคนละครึ่ง" ใครบ้างมีสิทธิ์ร่วมโครงการ "เราชนะ"

21 Jan 2021 05:09 น.
อ่าน 4,625 ครั้ง

เช็กที่นี่ "ร้านค้าคนละครึ่ง" ใครบ้างมีสิทธิ์ร่วมโครงการ "เราชนะ"

เช็กที่นี่ "คนละครึ่งร้านค้า" เปิดเงื่อนไขผู้ค้ารายใดบ้างมีสิทธิ์ร่วมโครงการ "เราชนะ" ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน www.เราชนะ.com


จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ กระทรวงการคลัง ออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 ภายใต้ชื่อโครงการ "เราชนะ" ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 31.1 ล้านคน ผ่านเงินเยียวยา "เราชนะ" เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

 

  

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่ร่วมโครงการ "เราชนะ" มีดังนี้ 


1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ


2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 


3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561


4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด


เงื่อนไขการใช้จ่ายโครงการ "เราชนะ" กระทรวงการคลัง ได้กำหนดไว้ดังนี้

 

- การใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้ผ่านระบบ เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร โดยครอบคลุมการใช้ชำระค่าบริการในส่วนของค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริการต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น


ร้านค้าที่ร่วมโครงการ"คนละครึ่ง" มีสิทธิ์ร่วมโครงการ "เราชนะ" ได้หรือไม่นั้น คำตอบ คือ มีสิทธิ์ได้ร่วมโครงการ "เราชนะ" ส่วนเงื่อนไขและคุณสมบัติร้านค้าเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" มีดังนี้

 

- ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


- ระยะเวลาที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 และควรกำหนดกรอบวงเงินการใช้จ่ายในรูปแบบรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลายข้อสงสัย “ลงทะเบียนเราชนะ” เยียวยา3500 บาท ทำไมไม่จ่ายเงินสด(มีคลิป)

เช็กที่นี่ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท วันไหนสรุปม้วนเดียวจบ

หุ้นกลุ่มค้าปลีกบวกรับ “เราชนะ”

ย้ำอีกรอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเยียวยา "เราชนะ" กดออกเป็นเงินสดไม่ได้

"เราชนะ" เช็กที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเยียวยา คลัง โอนเงินวันไหนสรุปม้วนเดียวจบ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend