สำรวจพื้นที่อาชีวะฯ รองรับโรงพยาบาลสนาม

07 ม.ค. 2564 เวลา 5:25 น.135

แม่ทัพอาชีวะเกษตรและประมง สั่งการเร่งด่วน สำรวจพื้นที่อาชีวะฯ รองรับโรงพยาบาลสนาม หากวิกฤตหนัก พร้อมเตรียมอบรมอาชีพเกษตรและประมง หวังเยียวยา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับวิทยาลัยอาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ  และปธ.3 จังหวัดไทยไปด้วยกันของรัฐบาล (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี) ได้สั่งการเร่งด่วนไปที่ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ทปษ.รองนายกฯและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย อาชีวะเกษตรเเละประมง ให้ทำการสำรวจเตรียมความพร้อมใน 2 มิติ เพื่อรองรับวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ทั้งระยะสั้นเเละระยะยาว

1. เตรียมอบรม 140 กว่าอาชีพ ด้านเกษตรเเละประมง สำหรับประชาชนที่ถูกผลระทบการงานและรายได้อย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้ได้ให้คณะทำงานฯ เริ่มดำเนินการ เตรียมจัดหางบเบื้องต้น เท่าที่จะเริ่มดำเนินการ และขบวนการแยก Sector อาชีพต่างๆ อาทิ เกษตรและประมง 1 ไร่ 1 แสน อาชีพการทำกาแฟ ฟาร์มกุ้งขนาดเล็ก การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงเเพะเเกะ เป็นต้น เเละจะเสนอโครงการเยียวยาถึงรัฐบาลตามองค์ประกอบการเยียวยา ที่กรอบของรัฐบาลกำหนดเร่งด่วน ต่อไป

2. ให้สำรวจวิทยาลัยอาชีวะเกษตรและประมงทุกจังหวัด ที่มีขนาดพื้นขนาดที่เหมาะสมจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ ในระดับ 100-1,000 ไร่ ขึ้นไป โดยหากเกิดวิกฤตที่รพ.สนามทั่วไป มีผู้ป่วยเกินกว่าระดับที่ควบคุม ก็จะสามารถรองรับได้ทันที แต่ในเบื้องต้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ได้เตรียมความพร้อมไว้ดียิ่งเเละเพียงพอในปัจจุบันและอยู่ในการคาดคะเนที่ควบคุมได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง