8 พฤษภาคม 2021

โคราชพบติดโควิดอีก3รวมเป็น 6ราย

26 Dec 2020 17:25 น.
อ่าน 208 ครั้ง

โคราชพบติดโควิดอีก3รวมเป็น 6ราย

    พุ่งไม่หยุด  โคราชพบผู้ป่วยโควิด -1 9 เพิ่มอีก 3 รวมเป็น 6 ราย ทั้งพ่อค้าอาหารทะเลที่ ”ตลาดเทิดไทโคราช “  พบเดินทางซื้ออาหารทะเล จ.สมุทรสาคร  ข้าราชการท้องถิ่นอีก 2 ราย ให้งดหรืองดขนาดงานรื่นเริงรวมคนจำนวนมาก


พุ่งไม่หยุด  โคราชพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 3 รวมเป็น 6 ราย ทั้งพ่อค้าอาหารทะเลที่ ”ตลาดเทิดไทโคราช “  พบเดินทางซื้ออาหารทะเล จ.สมุทรสาคร  ข้าราชการท้องถิ่นอีก 2 ราย ให้งดหรืองดขนาดงานรื่นเริงรวมคนจำนวนมาก

 โคราชพบติดโควิดอีก3รวมเป็น 6ราย

วันที่ 26 ธันวาคม 2563  ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายนรินทร์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า  จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่ว ในการระบาดระลอกแรก 19 ราย (ตั้งแต่ วันที่ 3 ม.ค.-30พ.ย.2563)  
    

ส่วนสถานการณ์การระบาดครั้งใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธ.ค.2563) พบมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยสะสม 6 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 6 ราย  โดยวันนี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดเชื้ออีกจำนวน 3 ราย  โดยรายที่ 4 เป็นผู้ค้าอาหารทะเล  ชายอายุ 24 ปี  ค้าขายอาหารทะเลและเป็นนักศึกษา ขายอาหารทะเล อยู่ตลาดเทิดไท และเป็นนักศึกษามาช่วยครอบครัวขายอาหารทะเล และไปรับอาหารทะเลมาจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร  
    

รายที่ 5 เป็นชายอายุ 52 ปี และรายที่ 6  เป็นชาย อายุ 43 ปี   เป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ใน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ติดเชื้อจากการสัมผัสสูงของผู้ติดเชื้อรายที่ 3  ซึ่งขณะนี้ได้นำผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 3 ราย ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อรักษาตัวแล้ว ในเวลาต่อมา
    

ส่วนการคัดกรองประชาชนช่วงการระบาดครั้งใหม่ จำนวน 3,193 ราย (สะสมตั้งแต่ 1 - 26 ธ.ค.2563) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สบสวนโรค(PUI) รายใหม่ 46 ราย, สะสม 778 ราย, รอผล 44 ราย, ไม่พบเชื้อ 734 ราย , การค้นหาเชิงรุก รายใหม่ 90 ราย, สะสม 190 ราย, รอผล 34 ราย, ไม่พบเชื้อ 155 ราย, พบเชื้อ 1 ราย ,ผู้เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร รายใหม่ 0 ราย, สะสม 113 ราย, ส่งตรวจ 19 ราย, ไม่พบเชื้อ 19 ราย ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่น รายใหม่ 41 ราย, สะสม 182 ราย, ฝ้าระวัง 182 ราย, พ้นระยะ 0 ราย 
    

สรุปการดำเนินการกักตัวกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563  มียอดกักตัวสะสม 208 ราย อยู่ระหว่างการกักตัว  208 ราย , สถานที่กักตัว -ในโรงพยาบาล Hospital Qurantine  7 ราย  และ กักตัวที่บ้านHome Qurantine 201 ราย, กลุ่มผู้กักตัว -กลุ่มประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง 113 คน -กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 95 ราย
   โคราชพบติดโควิดอีก3รวมเป็น 6ราย

ด้านนายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุข  จังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยข้อมูลว่า  สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 3 รายนั้น  รายแรก เป็นผู้ค้าอาหารทะเลอายุ 24 ปีขายอาหารทะเลอยู่ในตลาดเทิดไท  ส่วนไทน์ไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปซื้ออาหารทะเลมาขาย ที่ตลาดทะเลไทจังหวัดสมุทรสาคร จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทางทีมสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุก จนกระทั่งตรวจคัดกรอง จึงพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย ส่วนอีก 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ อบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่พบเป็นผู้สัมผัสสูงจากผู้ติดเชื้อรายที่ 3 นำ มาตรวจจึงพบเชื้อจำนวนอีก 2 ราย
    

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือประชาชนในการเคร่งครัดพฤติกรรมตามมาตรการที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา  "เน้นล้างมือทุกวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน"  พร้อมขอประชาสัมพันธ์มาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาให้ประชาชนทราบ ดังนี้ 
    

1.ประชาชน จ.นครราชสีมาที่เดินทางไป จ.สมุทรสาคร หรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. ในพื้นที่ หากพบความเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน 
    

2.บุคคลที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร หรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนหรือ อสม.ในพื้นที่ และบันทึกรายละเอียดการเดินทาง : กรณีมาจาก จ.สมุทรสาครที่ต้องพักค้างคืน ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารรับรองไม่พบเชื้อ จากสถานพยาบาลใน จ.สมุทรสาคร 
    


โคราชพบติดโควิดอีก3รวมเป็น 6ราย

3.ส่วนสถานประกอบการ โรงงาน ตลาด ร้านค้าที่มีแรงงานต่างด้าว ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นที่จังหวัด หากพบแรงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการ
    

4. กิจกรรมปีใหม่ หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของภาครัฐให้งดจัดกิจกรรม กิจกรรมของภาคเอกชนให้พิจารณางดจัดกิจกรรม หากไม่สามารถงดกิจกรรมได้ ให้ดำเนินการ ได้แก่ ลดจำนวนคน สแกน ไทยชนะ แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ให้คำแนะนำ 
    

5. เน้นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวดในสถานบริการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
    

6.ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องพื้นที่เสี่ยง ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 
    

7. มีการตั้งด่านตรวจแบบบูรณาการ และการจัดชุดตรวจแรงงานต่างด้าว  และ 
    

8. เตรียมความพร้อมสถานบริการสาธารณสุข และการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน 

โคราชพบติดโควิดอีก3รวมเป็น 6ราย  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"นครปฐม" ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันเดียวพุ่ง 13 ราย 

ผู้ว่าฯ สั่ง ล็อกดาวน์เมืองระยอง พบผู้ติดเชื้อโควิด 27 ราย ต้นตอจากบ่อน

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend