ด่วน กทม.ออกคำสั่งสกัดเชื้อโควิด คุมเข้ม "ตลาด-วัด-สวนสาธารณะ-สถานบันเทิง"

21 ธ.ค. 2563 | 10:12 น.

“ผู้ว่ากทม. อัศวิน ขวัญเมือง” ออกคำสั่งคุมเข้มสถานที่ 4 ประเภท สกัดเชื้อโควิด ห้ามชุมนุมเกิน 300 คนต้องแจ้งก่อน หากฝ่าฝืนมีความผิดหนัก

วันที่ 21 ธ.ค. 2563  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ระบุว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร นั้น 

 

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) สมควร กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ณ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 

และข้อกำหนด ออกตามความมาตรา แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยไทม์ไลน์ 2 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในกทม.

ปูพรมตรวจตลาดทั่วกรุงป้องกันแพร่ระบาดโควิด

"สมุทรสาคร" ตรวจพบติดเชื้อโควิด พุ่ง 821 ราย

กทม.พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก2 รวมเป็น 4 ราย

"สระบุรี" ยืนยันติดเชื้อโควิดใหม่ 3 ราย

1.ให้สถานที่ตังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันและ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้

- ตลาด ตลาดน้ำ และตลาตนัด

- สวนสาธารณะ

- วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา

- สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอกะ

2.ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสียงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ดังต่อไปนี้

 

- บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการปวยในระบบทางเดินหายใจ

- ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

- อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

- จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

- จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย

- ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด

ด่วน กทม.ออกคำสั่งสกัดเชื้อโควิด คุมเข้ม \"ตลาด-วัด-สวนสาธารณะ-สถานบันเทิง\"

ด่วน กทม.ออกคำสั่งสกัดเชื้อโควิด คุมเข้ม \"ตลาด-วัด-สวนสาธารณะ-สถานบันเทิง\"

ด่วน กทม.ออกคำสั่งสกัดเชื้อโควิด คุมเข้ม \"ตลาด-วัด-สวนสาธารณะ-สถานบันเทิง\"

ด่วน กทม.ออกคำสั่งสกัดเชื้อโควิด คุมเข้ม \"ตลาด-วัด-สวนสาธารณะ-สถานบันเทิง\"

ด่วน กทม.ออกคำสั่งสกัดเชื้อโควิด คุมเข้ม \"ตลาด-วัด-สวนสาธารณะ-สถานบันเทิง\"