หวย "ถูกหวย" ขึ้นรางวัลได้ที่ไหน เช็กอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่

29 ตุลาคม 2563

"ถูกหวย" หรือ "ล็อตเตอรี่" ขึ้นรางวัลได้ที่ไหนบ้างที่สะดวกและคุ้มค่า "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมพร้อมเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม"ขึ้นเงินรางวัล"ในแต่ละที่   

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้แบ่งรางวัลออกเป็น 9 ประเภท  มีเงินรางวัลแตกต่างกันดังนี้

 

รางวัลที่ 1 ออก 1 ครั้ง เงินรางวัล 6,000,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล เงินรางวัลละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 ออก 5 ครั้ง เงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลที่ 3 ออก 10 ครั้ง เงินรางวัล 80,000 บาท

รางวัลที่ 4 ออก 50 ครั้ง เงินรางวัล 40,000 บาท

รางวัลที่ 5 ออก 100 ครั้ง เงินรางวัล รางวัล 20,000 บาท

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง เงินรางวัล 2,000 บาท


โดยทุกรางวัลที่ถูก สามารถนำสลากไปขอรับเงินได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรางวัล หากเกินระยะเวลา 2  ปีไปแล้ว สำนักงานสลากฯ จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ
 

 

หวย "ถูกหวย" ขึ้นรางวัลได้ที่ไหน เช็กอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่

 

 

สถานที่รับขึ้นรางวัล จะคิดอัตรา"ค่าธรรมเนียม"แตกต่างกันดังนี้

 

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เวลาทำการ :  วันจันทร์-ศุกร์ ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00  น. ไม่หยุดพักกลางวัน โดยหลักฐานที่ต้องเตรียมมาได้แก่ บัตรประชาชน ล็อตเตอรี่  พร้อมค่าอากรแสตมป์ นำไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 1 ห้องจ่ายรางวัล 

 

เงื่อนไข :  กรณีที่เงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท  เจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินสด แต่หากรางวัลที่ถูกมีมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท จะจ่ายเป็น "เช็คเงินสด" ให้ไปขึ้นเงิน

 

ค่าธรรมเนียม : จะคิดเป็นร้อยละ 50 สตางค์ของมูลค่าเงินรางวัลที่ถูกสลาก หรือ 0.5% ของเงินรางวัล เช่น รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6,000,000 บาท จะเสียค่าอากรแสตมป์อยู่ที่ 30,000 บาท

 

2. ธนาคารกรุงไทย  สามารถขึ้นเงินได้ทุกรางวัล ยกเว้น"รางวัลที่ 1" โดยจ่ายให้เฉพาะงวดปัจจุบัน จะไม่รับแลกสลากถูกรางวัลย้อนหลัง จ่ายตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นไปจนถึงเวลา12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

 

ค่าธรรมเนียม :  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิด1% ของมูลค่าเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ที่ผู้ขึ้นรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบ ) บวกค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ธนาคารต้องนำส่งให้กับสำนักงานสลาก ฯ รวมแล้วเท่ากับ 1.50% ของมูลค่าเงินรางวัล

 

เงื่อนไขการจ่าย

-กรณียอดเงินรวมไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร

-กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร

 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

 

ขึ้นเงินรางวัลที่ธ.ก.ส.ได้ทุกสาขา สามารถขึ้นเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบัน ทุกรางวัลยกเว้น "รางวัลที่ 1"  ขึ้นเงินได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันออกรางวัลไปจนถึง 12.00 น.ของวันออกรางวัลในงวดถัดไปเท่านั้น  

 

ธ.ก.ส.คิดค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินรางวัลในอัตรา 1%  บวกกับค่าอากรแสตมป์อีก 0.5% รวมเป็น 1.5% ของมูลค่าเงินรางวัล

 

4.แผงล็อตเตอรี่

 

แผงล็อตเตอรี่ที่ติดป้าย "รับซื้อรางวัล" หาได้ทั่วไป คิดอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2 - 3% ( รวมค่าอากรแสตมป์ 0.50%) ของมูลค่าเงินรางวัล

 

 

5.ร้านทอง

 

การขึ้นเงินล็อตเตอรี่จะเป็นลักษณะเดียวกับที่แผงล็อตเตอรี่  คิดอัตราค่าธรรมเนียม  1-3%  ( รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ) สามารถแลกและรับเงินสดได้ทันที 

 

ทั้งนี้ "การขึ้นรางวัล"หากมูลค่าเงินรางวัลไม่ได้สูงมาก ควรเลือกสถานที่ใกล้และสะดวก แม้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงกว่าบ้าง แต่เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าเสียเวลา ก็อาจคุ้มค่ากว่า.