svasdssvasds

กรมชลฯติดตั้งกาลักน้ำ เดินหน้าซ่อมรอยรั่วเขื่อนห้วยยาง

24 ต.ค. 2563 เวลา 6:32 น. 368

กรมชลฯติดตั้งกาลักน้ำ เดินหน้าซ่อมรอยรั่วเขื่อนห้วยยาง ย้ำตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี

วันนี้ (24 ต.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลประทาน ทำการติดตั้งกาลักน้ำที่เขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว แล้ว เพื่อระบายน้ำออกจากตัวเขื่อน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าเข้าไปทำการซ่อมแซมจุดที่เกิดการรั่วซึมได้ต่อไป

 

กรมชลฯติดตั้งกาลักน้ำ เดินหน้าซ่อมรอยรั่วเขื่อนห้วยยาง

 

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและการออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและธรณีวิทยา พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามากำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน

 

สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างฯ อาจจะส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณถนนสาย 3348 ช่วงบ้านโคกมะกอก บ้านโคกแจง ตำบลทัพราช ตำบลตาพระยา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น และขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันเขื่อนห้วยยางและอาคารประกอบ ยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี จึงขอให้ประชาชนด้านท้ายเขื่อนอย่าได้วิตกกังวล และขอให้รับฟ้งข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น 

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก รอบรั้วชลประทาน