เช็กด่วน www.ไทยมีงานทำ.com รับสมัครงานกว่า5หมื่นคน

14 ก.ย. 2563 เวลา 20:09 น.11.8k

www.ไทยมีงานทำ.com ศูนย์กลางรับสมัครงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงการฝึกอบรม เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ล่าสุดประกาศรับสมัครงานกว่า 5 หมื่นคน

ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศอย่างรุนแรง ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้จัดทำแพลตฟอร์ม www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานและสมัครงานรวมถึงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ให้สอดรับกับมาตรการของรัฐบาลภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท

 

www.ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาค้นหาตำข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัครที่สามารถจับคู่ตำแหน่งงานตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา และการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานหรือทักษะที่มีอยู่

เช็กด่วน www.ไทยมีงานทำ.com รับสมัครงานกว่า5หมื่นคน

ในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com ยังมีการแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับหรือปรับทักษะ ความรู้ ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์  www.ไทยมีงานทำ.com ซึ่งจะมีทั้งการค้นหางานภาครัฐ ค้นหางานทั่วไป ค้นหาหลักสูตรอบรม และข้อมูลสถิติ ซึ่งจะมีการอัพเดทตำแหน่งงานที่ เงินเดือน สถานที่ ที่รับสมัครตลอดเวลา

เช็กด่วน www.ไทยมีงานทำ.com รับสมัครงานกว่า5หมื่นคน

ล่าสุด ณ วันที่ 14 กันยายน 2563  www.ไทยมีงานทำ.com ระบุว่าโครงการ ไทยมีงานทำมีจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ 52,035 ตำแหน่ง จากหน่วยงาน/บริษัท 28,618 หน่วยงาน มีจำนวนการสมัครงาน 2,239 ครั้ง ประกอบด้วย

  • การจ้างงานภาครัฐจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ 380 ตำแหน่ง จำนวนการสมัครงาน 201 ครั้ง จำนวนหน่วยงาน 535 หน่วยงาน
  • การจ้างงานภาคเอกชนจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ 51,655 ตำแหน่ง จำนวนการสมัครงาน 2,038 ครั้ง จาก 28,083 บริษัท

อย่างไรก็ตาม  www.ไทยมีงานทำ.com ได้กำหนดกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสำหรับผู้ค้นหางานและหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้

  • การสมัครสมาชิกเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ทุกประการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
  • การสมัครงานหรือสมัครฝึกอบรมหลักสูตรใด ๆ ในเว็บไซต์  www.ไทยมีงานทำ.com หากผู้ดูแลระบบตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ดูแลระบบมีสิทธิดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากผู้ดูแลระบบตรวจพบว่าสมาชิกบันทึกข้อมูลของตนเองหรือค้นหาโดยใช้ข้อความไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ ความเข้าใจผิด หรือความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ผู้ดูแลระบบมีสิทธิดำเนินการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างการสมัครสมาชิก ถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
  • สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวผู้ดูแลระบบมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที
  • สมาชิกยินยอมให้กระทรวงแรงงาน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.com จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกที่ได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม ต่อผู้จ้างงานหรือผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากผู้จ้างงาน เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิจากมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ มาตรการเพื่อยกระดับปรับทักษะแรงงาน หรือมาตรการอื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง