ศบศ.เคาะแพ็กเกจ "ไทยมีงานทำ" จ้างงาน 1ล้านคนทั่วประเทศ วันนี้

02 ก.ย. 2563 | 01:47 น.

นายกฯ ประชุมศบศ. เคาะแพ็กเกจ "ไทยมีงานทำ" จ้างงาน 1 ล้านคนทั่วประเทศในช่วง 1 ปี แน้นนักศึกษาจบใหม่-คนว่างงาน พร้อมฟื้นฟูการท่องเที่ยว

2 กันยายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เพื่อพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการการจ้างงานภายใต้แพ็กเกจ "ไทยมีงานทำ"

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มาตรการสำคัญที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุม ศบศ. พิจารณา คือมาตรการส่งเสริมการจ้างงานภายใต้แพ็กเกจ "ไทยมีงานทำ" ด้วยการจ้างงานระยะสั้นใน 1 ปีข้างหน้า 1 ล้านคนทั่วประเทศ โดยแน้นใน 2 กลุ่มหลักคือ บัณฑิตจบใหม่ และคนที่ตกงาน ซึ่งจะมีทั้งการจ้างงานโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ และมาตรการจูงใจเอกชนให้มาร่วมมือกับรัฐบาลในรูปแบบ Co-payment

การประชุมศบศ.ก่อนหน้านี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณามาตรการส่งเสริมการจ้างงาน โดยให้จัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้ารวมอยู่ในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เบื้องต้นเท่าที่มีการรวบรวมมีตำแหน่งสามารถจ้างงานได้อีก 600,000-700,000 ตำแหน่ง รองรับจากปัจจุบันที่มีอัตราว่างงาน 750,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีการรวบรวมและจัดจ็อบเอ็กซ์โป เพื่อให้คนรับรู้ และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ซึ่งแนวทางจะไม่ใช่การแจกเงิน แต่จะเป็นลักษณะ Co-payment

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จะเสนอให้ที่ประชุมศบศ. พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม เพื่อใช้ดูแลเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้  เบื้องต้นมาตรการทั้งหมดจะเน้นมาตรการระยะสั้นเป็นหลัก

ขณะเดียวกันจะรายงานแนวทางการจ้างงานในประเทศและจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งจะดูตัวเลขทั้งหมดและหารือถึงมาตรการช่วยจ่ายค่าจ้างงานให้กับภาคเอกชนที่จ้างบัณฑิตจบใหม่เข้าทำงาน รวมถึงหารือความคืบหน้าของมาตรการท่องเที่ยวด้วย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวฯ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย ซึ่งต่อเนื่องจาก ครม.สัญจรนอกสถานที่ จ.ระยอง เห็นชอบนำนักท่องเที่ยวต่างชาติ 200 คน เข้ามาพำนักระยะยาว (ลองสเตย์) ภายใต้โครงการ “ภูเก็ต โมเดล” ให้ที่ประชุมศบศ.พิจารณา ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมาจากอออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จะตรวจโควิด-19 จากประเทศต้นทาง และเมื่อถึงสนามบินในไทยจะตรวจอีกครั้ง

จากนั้นให้พักโรงแรมที่กำหนด 14 วัน และตรวจโควิดอีก 2 รอบ เมื่อครบ 14 วัน ให้เดินทางในภูเก็ตได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ แต่หากต้องการออกนอกภูเก็ตต้องอยู่อีก 7 วันให้ครบ 21 วัน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ทำวีซ่าขออยู่ไทย 90 วันและขอเพิ่มอีก 180 วัน รวม 270 วัน โดยจะเข้ามาในเดือน ต.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จ้างงาน 1 ล้านคน เดิมพันครั้งสำคัญ ‘สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์’

“ภูเก็ต โมเดล”ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ นำร่องดึงต่างชาติเที่ยว

ศบศ.เคาะ4มาตรการกระตุ้นศก.ผุด “ไทยมีงานทำ"