svasdssvasds

"พล.ต.ต.ต่อศักดิ์" เตือนสติการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดที่การศึกษา

27 ก.ค. 2563 เวลา 8:29 น. 2.0k

บิ๊กต่อ "พล.ต.ต.ต่อศักดิ์" เตือนสติตำรวจ หากใช้ความรู้ที่มี -ใช้ตำแหน่งหน้าที่มากระทำด้วยความไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสมคนก็จะขาดศรัทธา -ถูกตำหนิติเตียน

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ได้มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Torsak Sukvimol โดยเนื้อหาระบุว่า การที่จะเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดกันที่พื้นฐานการศึกษาว่าความรู้น้อยหรือมาก ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพื้นฐานของความเป็นคนดี มีคุณธรรม เที่ยงตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติต่างๆก็คงไม่ยากเกินกว่าที่ปฎิบัติเพราะหากเกิดผิดพลาดก็พอจะให้อภัยได้ 


แต่หากการใช้ความรู้ที่มี ใช้ตำแหน่งหน้าที่มากระทำด้วยความไม่เป็นธรรมไม่เหมาะสมก็จะขาดศรัทธา และถูกตำหนิติเตียน ดังเช่นที่มีตัวอย่างบ่อยๆในทุกวันนี้

"พล.ต.ต.ต่อศักดิ์" เตือนสติการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดที่การศึกษา
เนื่องจากการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้นต้องใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้าผู้ใดไม่ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจแล้วยากที่จะเข้าไปนั่งในจิตใจประชาชนได้


อุดมคติตํารวจจึงหมายถึงแนวทางไปสู่ความเป็น"ยอดตำรวจ " เป็นจริยธรรมที่ส่งเสริมให้ตำรวจเป็นผู้มีวินัยดี เป็นหลักธรรมที่ตำรวจพึงระลึกไว้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่กระทำการให้เป็นการเสื่อมเสียในเกียรติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
 

แม้ตนเองจะต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเผชิญกับความยากลำบากทั้งปวง ซึ่งตรงกับปณิธานและอุดมคติที่ตำรวจทุกนายต้องท่องหน้าแถวทุกเช้าก็คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอด้วยชีวิต


อุดมคติของตำรวจ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ จวน อุฏฐายีมหาเถรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหานายก องค์ที่ 19 เขียนไว้ดีมากและจบลงด้วยรักษาความไม่ประมาทเสมอด้วยชีวิต  บางทีตำรวจผู้ที่อยู่กับกฎหมาย มองประชาชนเหมือนคนไม่รู้กฎหมาย จึงทำตัวกร่าง จึงเป็นด่านของความอยุติธรรม


อันดับแรกก่อนจะถึงมือของอัยการและศาล ตำรวจจึงมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนจะเป็นตำรวจจึงต้องเตรียมตัวรับแรงกดดันต่างๆเพื่อเข้าสู่อาชีพที่ต้องคำสาปนี้ด้วยความภูมิใจ ประชาชนต้องการอยากให้ตำรวจมีความยุติธรรม แต่ก็มีความกดดันบางอย่างทำให้เกิดความเครียด แต่ถ้าทำงานทุกอย่างด้วยความไม่ประมาท ก็จะอยู่รอดปลอดภัยตลอดเกษียณอายุราชการ
 

"พล.ต.ต.ต่อศักดิ์" เตือนสติการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดที่การศึกษา

พัฒนาคนมีจริยธรรม พาไทยรุ่ง กรมตำรวจมุ่งตามประสงค์ จำนงหมาย สร้างสังคมปลอดภัยไม่วุ่นวาย ช่วยผ่อนคลายมีสุข ทุกครอบครัว

ถึงแม้อาชีพของตำรวจจะเปรียบเสมือนอาชีพที่ถูกสาป บางทีทำดีก็เสมอตัว ทำไม่ดี ก็ถูกลงโทษทั้งทางวินัยและสังคม มีทั้งคนรักและคนเกลียด แต่ด้วยจิตวิญญาณของตำรวจ ถึงแม้จะเป็นอาชีพที่ถูกสาป ก็ยังยินดีที่จะเป็นตำรวจ