8 พฤษภาคม 2021

เช็กสิทธิรับเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3,000 บาทที่นี่

20 Jul 2020 15:00 น.
อ่าน 35,802 ครั้ง

เช็กสิทธิรับเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3,000 บาทที่นี่

พม.เปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิรับเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง "3,000 บาท ใครไม่แน่ใจ หรืออยู่ในข่ายแต่เงินยังไม่เข้า สามารถเช็กสิทธิหรือสอบถามหน่วยงานได้ 24 ชั่วโมง


หลังจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เริ่มจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งของวันที่ 20 ก.ค.โดยเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะจ่ายให้ 3,000 บาท(เดือนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน)  และจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กแรกเกิด ,ผู้สูงอายุ และผู้พิการ


อย่างไรก็ตามกลุ่มเปราะบางที่ไม่แน่ใจว่าท่านจะเข้าข่ายได้รับสิทธิหรือไม่อย่างไร สามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้ โดยคลิกเข้าไปที่ http://covid.m-society.go.th/ หลังจากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  ยกตัวอย่าง หากเป็นเด็กแรกเกิดให้ใส่ เลขบัตรประชาชนของเด็ก  ส่วนผู้สูงอายุและผู้พิการก็ให้ใส่เลขบัตรประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าไป หลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบสิทธิแล้วแจ้งว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่

เช็กสิทธิรับเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3,000 บาทที่นี่ หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องส่วนในกรุงเทพ สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง

 
-สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152


-สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 642 4336


-สิทธิจากเบี้ยคนพิการ
ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2354 3388
 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend